Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8
Bộ tiếng tranh sáo bầu... cho PA600 [Lưu trữ] - VietKeyboard

PDA

View Full Version : Bộ tiếng tranh sáo bầu... cho PA600quangbuule
06-11-2012, 06:30 AM
Như các bạn đã biết, PA600 hiện đang rất hot với tính năng đọc sample. Nghĩa là PA600 có khả năng thể hiện chính xác âm sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như tranh sáo bầu nhị kìm.. Đây là 1 bước tiến lớn của dòng đàn có điệu giá trung bình.
Tuy nhiên, để có được tiếng tranh sáo bầu... trên PA600 không phải là chuyện quá dễ để ai cũng có thể làm được, vì các vấn đề sau:
- Không có mẫu tiếng thực.
- Không dễ bỏ mẫu tiếng vào trong đàn (PA600 không làm được, chỉ chơi được sample đã xử lý từ PA3x hoặc PA800)
- Không dễ xử lý mẫu tiếng trong đàn.

Ngay cả những anh em chơi đàn cao cấp hơn như Roland Fantom, KORG Triton,... phần lớn cũng phải bỏ số tiền tối thiểu là 2 triệu để chơi được những tiếng này trên cây đàn của mình.
Chính vì vây, mình đã trao đổi với phía công ty Nhạc Việt, VKB sẽ đưa các mẫu tiếng tranh, sáo, bầu, nhị, kìm... và Erhu, dizi, guzheng... đặc sắc vào trong cây đàn PA600 (mặc dù tiếng tranh sáo bầu bên Nhạc Việt đã làm sẵn) với 1 chi phí bé hơn nhiều so với số tiền mà hiện tại anh em đang phải bỏ ra để có bộ tiếng dân tộc.

Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

Quang Bửu

thitayson
06-11-2012, 07:01 AM
Bỏ tiền ra mua là chuyện nhỏ ,nhưng phải úp demo lên cho người ta nghe xem có ưng ý không đã chứ .

baophi27
06-11-2012, 07:36 AM
VKB là cộng đồng chia sẻ AE bỏ công sức làm ra những kiệt tác STY, VOI

Mình thấy lúc trước YAHAMA cũng làm gì có bộ tiếng tranh, sáo, bầu theo phong cách dân gian này nhưng bây h thì ai cũng có những bộ voi này sài vi vu............vì sao nhỉ >>>???:-w. mình sẽ mua và chia sẻ với AE trên dđ. HẾT=:)

dona ji
06-11-2012, 07:49 AM
Như các bạn đã biết, PA600 hiện đang rất hot với tính năng đọc sample. Nghĩa là PA600 có khả năng thể hiện chính xác âm sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như tranh sáo bầu nhị kìm.. Đây là 1 bước tiến lớn của dòng đàn có điệu giá trung bình.
Tuy nhiên, để có được tiếng tranh sáo bầu... trên PA600 không phải là chuyện quá dễ để ai cũng có thể làm được, vì các vấn đề sau:
- Không có mẫu tiếng thực.
- Không dễ bỏ mẫu tiếng vào trong đàn (PA600 không làm được, chỉ chơi được sample đã xử lý từ PA3x hoặc PA800)
- Không dễ xử lý mẫu tiếng trong đàn.

Ngay cả những anh em chơi đàn cao cấp hơn như Roland Fantom, KORG Triton,... phần lớn cũng phải bỏ số tiền tối thiểu là 2 triệu để chơi được những tiếng này trên cây đàn của mình.
Chính vì vây, mình đã trao đổi với phía công ty Nhạc Việt, VKB sẽ đưa các mẫu tiếng tranh, sáo, bầu, nhị, kìm... và Erhu, dizi, guzheng... đặc sắc vào trong cây đàn PA600 (mặc dù tiếng tranh sáo bầu bên Nhạc Việt đã làm sẵn) với 1 chi phí bé hơn nhiều so với số tiền mà hiện tại anh em đang phải bỏ ra để có bộ tiếng dân tộc.

Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

Quang Bửu
Vậy phải mất bao nhiêu chi phí để có bộ tiếng đó vậy bửu.cho cái giá đi ae còn chuận bi nữa chứ,chắc còn nhiều trò về korg pa600 lắm đâyđang hót mà,ae cứ đợi mà xem phục NV thật.

Hải Biên
06-11-2012, 08:37 AM
Có tiền mua trâu chả nhẽ không có tiền mua thừng ,,,,,,,,,,,,,,,có xẽ mua hết

minhli9000
06-11-2012, 08:45 AM
Vậy phải mất bao nhiêu chi phí để có bộ tiếng đó vậy bửu.cho cái giá đi ae còn chuận bi nữa chứ,chắc còn nhiều trò về korg pa600 lắm đâyđang hót mà,ae cứ đợi mà xem phục NV thật.
Phục gì vậy bạn:D mình hiểu ý bạn nói=)) nằm gọn trong lòng bàn tay của...............=))

baophi27
06-11-2012, 08:51 AM
Vậy phải mất bao nhiêu chi phí để có bộ tiếng đó vậy bửu.cho cái giá đi ae còn chuận bi nữa chứ,chắc còn nhiều trò về korg pa600 lắm đâyđang hót mà,ae cứ đợi mà xem phục NV thật.

Các bác yên tâm, e có cái gì mọi người có cái đó, đã là cộng đồng thì phải làm cho ra tinh thần của 1 cộng đồng chứ........=D>=D>

Bạn cũng đừng nên xem NV như vậy, bản thân NV đã và đang cố gắng hết mình vì mọi người đó thôi......mong bạn hiểu !!!!

Bộ tranh, sáo, bầu NV vừa làm xong cho AE có ai lên tiếng là bán chưa bạn.........??? xem lại nhé

anhhai
06-11-2012, 09:12 AM
Như các bạn đã biết, PA600 hiện đang rất hot với tính năng đọc sample. Nghĩa là PA600 có khả năng thể hiện chính xác âm sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như tranh sáo bầu nhị kìm.. Đây là 1 bước tiến lớn của dòng đàn có điệu giá trung bình.
Tuy nhiên, để có được tiếng tranh sáo bầu... trên PA600 không phải là chuyện quá dễ để ai cũng có thể làm được, vì các vấn đề sau:
- Không có mẫu tiếng thực. Có thể dùng mẫu sampler từ các phần mềm vi tính như Vsti.... được không?
- Không dễ bỏ mẫu tiếng vào trong đàn (PA600 không làm được, chỉ chơi được sample đã xử lý từ PA3x hoặc PA800). Nhạc Việt làm được vì NV có PA3X và PA800
- Không dễ xử lý mẫu tiếng trong đàn. Không khó khăn gì mà kg giải quyết được, cái khó ló cái khôn.

Ngay cả những anh em chơi đàn cao cấp hơn như Roland Fantom, KORG Triton,... phần lớn cũng phải bỏ số tiền tối thiểu là 2 triệu để chơi được những tiếng này trên cây đàn của mình. Số tiền này họ bỏ ra để nâng cấp bộ nhớ RAM hay mua sampler ??? hay mua ổ cứng (HHD hoặc SSD)?
Chính vì vây, mình đã trao đổi với phía công ty Nhạc Việt, VKB sẽ đưa các mẫu tiếng tranh, sáo, bầu, nhị, kìm... và Erhu, dizi, guzheng... đặc sắc vào trong cây đàn PA600 (mặc dù tiếng tranh sáo bầu bên Nhạc Việt đã làm sẵn) với 1 chi phí bé hơn nhiều so với số tiền mà hiện tại anh em đang phải bỏ ra để có bộ tiếng dân tộc.

Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

Quang Bửu

Tôi rất tán thành ý kiến thu phí này, và rất trân trọng thành quả lao động mà AE đã đóng góp vi mục đích âm nhạc cũng như nghề nghiệp của AE.

Hy vọng bộ tiếng này khá hoàn chỉnh để giúp AE thỏa mãn khi chơi đàn hoặc hòa âm phối khi một tac phẩm nào đó.

Chắc chắn bộ tiếng này sẽ còn được cập nhật liên tục để luôn đổi mới và ngày càng hay hơn.

Tango2
06-11-2012, 09:21 AM
Nếu Pa600 mà có thêm tiếng tranh . sáo , bầu chất lượng nữa thì còn gì bằng! bao nhiêu cũng mua hết!!!!=D>=D>=D>=D>

Nguyễn Văn Chuẩn
06-11-2012, 09:28 AM
Tôi cũng hoàn toàn đồng ý với việc này, nếu bỏ ra 1 vài triệu nữa mà có thể đáp ứng được nhu cầu của bản thân cũng như người nghe thì quả là không phí! Bằng kia tiền thì chỉ làm 2 xô là đủ thôi mà. hihi.
Cho mình hỏi là tiền sẽ chuyển trực tiếp vào tài khoản riêng của Bửu chứ?

Nguyễn Văn Chuẩn
06-11-2012, 09:35 AM
Với cho mình hỏi là đàn PA600 thì bao giờ ra tới ngoài miền Bắc? Mình muốn mua nhưng giờ chưa có đàn (mình đã hỏi mấy chỗ) và cty nhạc việt có làm demo ở ngoài này không? Cảm ơn.

dona ji
06-11-2012, 09:43 AM
Hahah, xin chúc mừng nhé em trai, để có một cây PA600 với đầy đủ đồ chơi...chắc lên tới 30tr wa, mua s910 đê.............
Đừng có đâm vào lận chị nha cưng!chị muốn mua gì kệ chi,su qua lui đi má.............hứ>:)>:)

tyro133
06-11-2012, 09:57 AM
Như các bạn đã biết, PA600 hiện đang rất hot với tính năng đọc sample. Nghĩa là PA600 có khả năng thể hiện chính xác âm sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như tranh sáo bầu nhị kìm.. Đây là 1 bước tiến lớn của dòng đàn có điệu giá trung bình.
Tuy nhiên, để có được tiếng tranh sáo bầu... trên PA600 không phải là chuyện quá dễ để ai cũng có thể làm được, vì các vấn đề sau:
- Không có mẫu tiếng thực.
- Không dễ bỏ mẫu tiếng vào trong đàn (PA600 không làm được, chỉ chơi được sample đã xử lý từ PA3x hoặc PA800)
- Không dễ xử lý mẫu tiếng trong đàn.

Ngay cả những anh em chơi đàn cao cấp hơn như Roland Fantom, KORG Triton,... phần lớn cũng phải bỏ số tiền tối thiểu là 2 triệu để chơi được những tiếng này trên cây đàn của mình.
Chính vì vây, mình đã trao đổi với phía công ty Nhạc Việt, VKB sẽ đưa các mẫu tiếng tranh, sáo, bầu, nhị, kìm... và Erhu, dizi, guzheng... đặc sắc vào trong cây đàn PA600 (mặc dù tiếng tranh sáo bầu bên Nhạc Việt đã làm sẵn) với 1 chi phí bé hơn nhiều so với số tiền mà hiện tại anh em đang phải bỏ ra để có bộ tiếng dân tộc.

Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

[Only registered and activated users can see links]

NHACVIET
06-11-2012, 10:35 AM
Chào các bạn

Thứ 1 : Nhạc Việt đã hòan tất bộ tranh sáo bầu kìm (có cả tiếng á và rao) mà một số bạn chơi tranh sáo bầu đánh giá rất trung thực và khá tốt. Bộ này được chia sẻ miễn phí caho các bạn khi mua KORG PA 600, 800 và 3X tại Nhạc Việt.

Thứ 2 : Chúng tôi rất ủng hộ việc làm này của BQT diễn đàn. Xin các bạn đọc lại bài viết của anh Bửu, tòan bộ các tiếng dân tộc không những của VN mà còn của một số nước khác ! Các bạn nên biết rằng để có được bộ tiếng sample như thế, BQT sẽ phải bỏ ra rất nhiều công sức và vốn liếng (mua bộ VST, đàn, máy tính, thời gian) để thực hiện.

Thứ 3 : các bạn cũng nên hiểu rằng, chúng tôi là những nghệ sĩ sống bằng nghề âm nhạc, chúng tôi dùng chất xám để kiếm sống (sáng tác, hòa âm phối khí, làm điệu, làm tiếng...). Nếu chất xám của chúng tôi không được trân trọng và trà công một cách xứng đáng, vậy ai sẽ tiếp tục làm những công việc đó tiếp ? Chúng tôi rất trân trọng những bạn đã bỏ công sức và thời gian để làm style miễn phí chia sẻ trên diễn đàn... nhưng điều đó không có nghĩa rằng chúng tôi cũng sẽ phải làm như thế ! Và cũng không có những nhạc sĩ chuyên nghiệp nào làm điều đó !

Thứ 4 : Các bạn được quyền lựa chọn, không ai dí súng hay dí dao bắt bạn mua cả ! Các bạn có quyền tải miễn phí từ các thành viên chia sẻ miễn phí hay mua những điệu hay bộ tiếng chuyên nghiệp !

Thứ 5 : các bạn đừng bó hẹp trong bộ tiếng tranh sáo bầu, còn rất nhiều bộ tiếng khác như guitar điện, synth, brass...và vì PA 600/800/3X có khả năng đọc và LÀM sample nên khả năng nâng cấp của nó là vô hạn !

Vậy câu hỏi ở đây là : các bạn có muôn cây đàn của mình sẽ luôn luôn mới và hay ? hoặc các bạn chỉ thích rủ nhau chém gió và chỉ trích những người đang cố gắng xây dựng nền âm nhạc Việt Nam ngày càng đẹp và hay hơn ?

Vài lời chân thành cùng anh em VKB.

Xuan Canh
06-11-2012, 10:53 AM
Các bác yên tâm, e có cái gì mọi người có cái đó, đã là cộng đồng thì phải làm cho ra tinh thần của 1 cộng đồng chứ........=D>=D>

Bạn cũng đừng nên xem NV như vậy, bản thân NV đã và đang cố gắng hết mình vì mọi người đó thôi......mong bạn hiểu !!!!

Bộ tranh, sáo, bầu NV vừa làm xong cho AE có ai lên tiếng là bán chưa bạn.........??? xem lại nhé

Việc gì bác phải tốn tiền mua sampler rồi đi cho anh em trên diễn đàn vậy, nếu muốn khẳng định là 1 người vì cộng đồng thì đóng góp vào quỹ duy trì VKB vài triệu đi bạn :D

hien_organ
06-11-2012, 11:12 AM
Người ta co lòng tốt sao có người muốn kiềm chế lại vậy... ! Nếu các bạn nào có nhiều ý tốt nên chia sẻ cho ae trên vkb chứ !Nhiều người cám ơn thì vui rồi.....

langdu69
06-11-2012, 11:27 AM
OK bác, phương châm của em là "ch ... sủa cứ sủa, người đi cứ đi". Việc mình mình làm, các bác cứ làm đi em mua tất ...

tyro133
06-11-2012, 11:38 AM
Hầu như các mẫu sampler mình có đủ cả, hoăc muốn tiếng nào thì đem đàn tới thu lai và chỉnh sửa tại phòng thu và làm tại chỗ luôn. Cái này mình đã làm từ rất lâu rồi.
Đến khi có PA600 trong tay mình sẽ nghiên cứu và làm sampler cho các bạn xài free.
Những yêu cầu riêng sửa tiếng theo ý muốn sẽ thực hiện trực tiếp và tính phí bằng "chai .... beer"

Đề nghị Minh Long An, Đăng key và những anh em đã làm sampler hưởng ứng nhé, trốn là cho ăn gậy đấy nhé.
Theo như Bữu nói ở trên thì PA 600 chỉ load được sampler đã làm sẵn từ cây đàn PA 3 X hoặc PA 800. Chứ cây PA 600 không có chức năng sắp xếp sampler. Cho nên dù Sư Bá có PA 600 thì cũng không làm gì được cho sampler.

minhli9000
06-11-2012, 11:45 AM
Bình luận chi cho mệt nữa mấy bác.ae ai cũng muốn cây đàn mới lạ đáp ứng cho bản thân mình và công việc của mình.mình thấy giá tiền như zậy với Pa 600 và Nhạc Việt đã làm quá sức rồi.còn việc bạn nào ko làm dc style thì đợi một thời gian ae làm chia sẽ rồi mua cũng dc ko sao cả.một làn nữa vote cho Nhạc Việt một tràng pháo tay=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>=D>

chauau_F6_camau
06-11-2012, 11:54 AM
Hy vọng ngày 16/11 hội PA600 sẽ nhận được đàn và những slample yêu thích! Riêng mình thì chỉ cần bộ style cơ bản với đầy đủ các điệu phù hợp nhạc Việt Nam(cha3, rhumba, disco, ...) là ok rùi.

nguyenvanttam
06-11-2012, 11:58 AM
Không biết có phần mềm chuyên dùng để convert Style Yamaha sang Korg PA600 không vậy ?

maminhtuan
06-11-2012, 12:01 PM
không biết có phần mềm chuyên dùng để convert Style Yamaha sang Korg PA600 không vậy ?
Có đó bạn ,nhưng hiện tại chưa có bản có crack

jizzjazzjozz
06-11-2012, 12:05 PM
Từ ngày có cái con PA 600 ra đời, diễn đàn VKB của chúng ta nổi sóng. Rút cục, túm lại, xong hết...là miễn phí hay mất tiền? chất lượng của sample tranh sáo bầu đó như thế nào, có đáng để tốn tiền hay không? nếu đã bỏ tiền ra mua mà vẫn chưa cảm thấy ưng ý thì có chỉnh sửa thêm được không (nếu ai đó nói là khó sửa). và cuối cuối cuối cùng nữa rằng thì mà là Nhạc Việt bán hàng hay VKB bán hàng?

nguyenvanttam
06-11-2012, 12:24 PM
phần mềm đó tên gì anh maminhtuan ? không có bản crack thì sai được 30 ngày rồi phải cài lại mệt nhỉ ?

VKB Team : Nhớ viết Hoa đầu dòng

baophi27
06-11-2012, 12:38 PM
Hầu như các mẫu sampler mình có đủ cả, hoăc muốn tiếng nào thì đem đàn tới thu lai và chỉnh sửa tại phòng thu và làm tại chỗ luôn. Cái này mình đã làm từ rất lâu rồi.
Đến khi có PA600 trong tay mình sẽ nghiên cứu và làm sampler cho các bạn xài free.
Những yêu cầu riêng sửa tiếng theo ý muốn sẽ thực hiện trực tiếp và tính phí bằng "chai .... beer"

Đề nghị Minh Long An, Đăng key và những anh em đã làm sampler hưởng ứng nhé, trốn là cho ăn gậy đấy nhé.

Đây mới chính là những gì AE cần quan tâm nè. mình biết a CƯỜNG lúc nào cũng vì mọi người cả_vô tư phi lợi nhuận :D

Việc gì bác phải tốn tiền mua sampler rồi đi cho anh em trên diễn đàn vậy, nếu muốn khẳng định là 1 người vì cộng đồng thì đóng góp vào quỹ duy trì VKB vài triệu đi bạn :D

Vậy cho mình hỏi bạn có đóng góp vào quỹ này chưa vậy........??? tên tôi đâu phải giống tên bạn, sở thích của tôi chưa chắc gì bạn đã giống vì vậy đừng có mà suốt ngày lên mặt dạy người khác phải thế này thế kia......xem lại mình đi
Những câu như vậy bạn nên nt riêng cho tôi nè, đừng có viết bài phản cảm như vậy, đừng cho là mình hay ho >:/

TRUNG 25
06-11-2012, 01:31 PM
Gần đến ngày có đàn pa 600 càng có nhiều chuyện để nói để bàn
Thứ nhứt anh Bảo giải quyết cho anh em ổ ram rồi ,còn chuyện usb.
Thứ hai chuyện tranh sáo bầu đại loại là tiếng dân tộc vì còn nhiều tiếng chưa kể ra
Thứ ba chuyện mua bán những tiếng dân tộc , nay mai còn mua tiếng drum sample, voice sample khác nữa ,
Và có 1 số trang web nước ngoài họ đã rao bán voice sample drum sample tuỳ theo số lượng nhiều hay ít và giá tiền cũng theo đó mà có giá của nó. Vì từ trước đến nay người chơi đàn ở VN sau khi mua đàn xong ít có ai phải mua thêm style voice vì đó là tinh thần hỗ tương của người VN mình rất đáng quý , nhưng lỡ may có ai vì hám lợi mà lợi dụng anh em lấy style voice xong đem bán lại , thì chắc chắn sẽ bị ném đá thôi ( đã có trường hợp xảy ra). Còn bây giờ với kỹ thuật tiên tiến ( tiếng đàn hổ trợ tiếng sample)cho nên có số người họ đầu tư công sức tiền bạc để mua đồ về làm , chuyện đó là bình thường . họ làm ra và họ bán lại., chúng ta nên cám ơn họ.
Sau khi mua tiếng sample, anh em cũng cần phải chỉnh sửa , chẳng hạn sau khi đưa tiếng sample vào đàn trong phần effect cho phép anh sửa ( 16: stereo decimator, 44: rain shifter, drumkit: sample setup….thiết lập lại tiếng drum sample.
Trước tiên xin cám ơn Nhạc Việt đã hứa cho anh em 1 số tiếng sample , và 1 số tiếng trong đó có 1 số tiếng dân tộc. và hơn 300 styles.
Kế đến , chẳng hạn anh Duongcamstudio đã dầy công nghiên cứu tiếng sample anh sẽ cho free ít nhiều về tiếng sample ,xin cám ơn anh, và cũng không ít người trong chúng ta cũng có những người có điều kiện để đưa ra những tiếng sample và hoàn toàn free cho anh em.
Và cũng không quên từ trước đến giờ có anh Minh Long an , anh Chau keyboard an giang họ đã cho chúng ta những tiếng dân tộc rất hay cũng xin cám ơn các anh.
Những cây PSR 950 sau này họ cũng sẽ bán tiếng sample , hiện thời họ mới thử có 25 tiếng thôi.( trong catalog họ đã nói) .
Ngoài ra ngay nhà sản xuất korg họ cho chúng ta biết cây pa 600 cũng tương thích những style và voice của dòng I -serie và dòng pa. vậy anh em hãy đợi đấy , và anh em nên nhớ tiếng sample gì đi chăng nữa cũng là 1 phần nhưng phần chính đó là cây pa 600 nó đem lại cho chúng ta còn nhiều chức năng mới để phục vụ cho chúng ta, và tài năng của anh em là chính.

vietungntn
06-11-2012, 02:48 PM
Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

Quang Bửu
Tôi ủng hộ việc thu phí bộ tiếng. Nó thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo nghệ thuật, bỏ nhiều thời gian công sức và cả tiền bạc để có được bộ tiếng ...Nếu bỏ ra thêm một số tiền để hoàn thiện cây PA chắc ít người từ chối. =D>=D>=D> Anh Quang Buu cứ tiên hành đi, sắp tới thời gian được nhận đàn rồi, tôi sẽ là 1 trong số những người đầu tiên trả xèng qua tài khoản của anh. Thanks Anh.

Nguyen_T_Tuan
06-11-2012, 03:29 PM
Như các bạn đã biết, PA600 hiện đang rất hot với tính năng đọc sample. Nghĩa là PA600 có khả năng thể hiện chính xác âm sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như tranh sáo bầu nhị kìm.. Đây là 1 bước tiến lớn của dòng đàn có điệu giá trung bình.
Tuy nhiên, để có được tiếng tranh sáo bầu... trên PA600 không phải là chuyện quá dễ để ai cũng có thể làm được, vì các vấn đề sau:
- Không có mẫu tiếng thực.
- Không dễ bỏ mẫu tiếng vào trong đàn (PA600 không làm được, chỉ chơi được sample đã xử lý từ PA3x hoặc PA800)
- Không dễ xử lý mẫu tiếng trong đàn.

Ngay cả những anh em chơi đàn cao cấp hơn như Roland Fantom, KORG Triton,... phần lớn cũng phải bỏ số tiền tối thiểu là 2 triệu để chơi được những tiếng này trên cây đàn của mình.
Chính vì vây, mình đã trao đổi với phía công ty Nhạc Việt, VKB sẽ đưa các mẫu tiếng tranh, sáo, bầu, nhị, kìm... và Erhu, dizi, guzheng... đặc sắc vào trong cây đàn PA600 (mặc dù tiếng tranh sáo bầu bên Nhạc Việt đã làm sẵn) với 1 chi phí bé hơn nhiều so với số tiền mà hiện tại anh em đang phải bỏ ra để có bộ tiếng dân tộc.

Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

Quang Bửu
Rất ủng hộ và hưởng ứng ......thiết nghĩ vấn đề này rất bình thường ............. Cám ơn Quang Bửu và NHACVIET, mong rằng sẽ hoàn thành sớm bộ tiếng cho anh em

TRUNG 25
06-11-2012, 04:23 PM
Sau đây là 1 số địa chỉ anh em có thể tham khảo tiếng sample , style của dòng korg pa, có trang họ cho download những file midi, những file style pa80 format tương thích với các dòng pa .
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links] hay
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links] trang nay hay

yeuamnhac.zip
06-11-2012, 04:40 PM
Có thu phí thì đương nhiên chất lượng sẽ phải tốt rồi. Tán thành việc này nhiều nhé. Và cái này thì mua một lần hay sao vậy.... Có thể cập nhật liên tục không... Hay phải mua nhiều lần vậy?

Nguyen_T_Tuan
06-11-2012, 05:01 PM
Có thu phí thì đương nhiên chất lượng sẽ phải tốt rồi. Tán thành việc này nhiều nhé. Và cái này thì mua một lần hay sao vậy.... Có thể cập nhật liên tục không... Hay phải mua nhiều lần vậy?
Theo mình NHACVIET nên cho cập nhật ( update ) voice và style cho anh em đã trả phí ( mua ) y như mua phần mềm trên appstore từ Apple hay CH PLAY của Google vậy ..... như thế sẽ tốt cho anh em

TRUNG 25
06-11-2012, 05:22 PM
Anh em cứ từ từ vì phần style, voice, sample thì NHạc Việt đã gửi gắm theo đàn 1 ít , phần còn lại cũng như ya thôi , có nhiều cách để có chẳng hạn chuyển từ ya qua , anh em làm ra , sẽ có vô vàn để anh em tha hồ mà chọn lựa , thừa kế của ya qua những phần mềm và cũng là của chính anh em làm ra mà thôi, chưa kể những file ở trên diễn đàn trong và ngoài nước vì dòng ko rg có cái hay là họ cho sài chung chứ không như bên dòng ya, chỉ có phần voice thì trong đàn đã có rất nhiều và khi có đàn rồi anh em mặc sức thao túng chỉnh sửa vì có rất nhiều chức năng, từ từ mỗi người góp 1 ít , riêng phần sample voice và sample drum ( sample voice thì chú ý hơn ) thật sự cũng cần 1 số thôi làm gì phát sinh cả mấy chục loại tranh sáo bầu để rồi thừa ra , còn nước ngoài họ làm cả vài gb tiếng sample họ gom vô 1 đĩa họ bán hoặc đôi ba tiếng 1 đĩa, sau này sẽ có rất nhiều dịch vụ họ đưa ra những tiếng sample ( cũng như ờ nước ngoài ) . Cuối cùng nó cũng sẽ bão hoà thôi.
Tất cả chưa kể đến những người anh em họ có điều kiện hơn chúng ta như anh Duongcamstudio, anh Minh Long long an.Không phải là chúng ta dựa vào các anh , nhưng ít ra các anh cũng hào phóng chia sẽ với anh em như anh đã nói và chia sẽ 1 ít kinh nghiệm chẳng hạn qua 1 vài buổi chia sẽ của anh Duongcamstudio.

Nguyễn Văn Chuẩn
06-11-2012, 06:14 PM
Thế là có những anh đã có ý chia sẻ free cho anh em nhạc công khắp nơi rồi, chúng ta có thể yên tâm rồi. Mua Pa600 là rất hợp lí và hay.
Các bạn mà muốn quyên góp ngoài ủng hộ "tinh thần" cho các anh đã đầu tư chất xám vào Pa600 thì có thể gửi tiền cho anh Bửu, anh ấy là admin của diễn đàn thì mọi người không cần lo a ấy ỉm mất đâu. Chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. hihi

vietungntn
06-11-2012, 07:08 PM
Với cho mình hỏi là đàn PA600 thì bao giờ ra tới ngoài miền Bắc? Mình muốn mua nhưng giờ chưa có đàn (mình đã hỏi mấy chỗ) và cty nhạc việt có làm demo ở ngoài này không? Cảm ơn.
Anh ở Hà Nam phải ko? Tôi ở Ninh Bình, đã đặt tiền tại NV, tới 16/ 11 này là có đàn, nếu A có time thì mời anh tới cùng khám phá em nó nhé.

Nguyễn Văn Chuẩn
06-11-2012, 07:59 PM
Vâng, tôi cũng muốn đi khám phá nó rồi sẽ mua. Sao bạn lại đặt tiền NV được là sao thế? Ở HN làm gì có NV. Chỉ có Sao Việt mà.

vietungntn
06-11-2012, 08:29 PM
Vâng, tôi cũng muốn đi khám phá nó rồi sẽ mua. Sao bạn lại đặt tiền NV được là sao thế? Ở HN làm gì có NV. Chỉ có Sao Việt mà.
Đúng rùi, HN chỉ có Vista - mình cũng bán hàng cho Vista - mà Korg tại Việt Nam thì Nhạc Việt là nhà phân phối chính thức. Mình đã liên hệ và Nhạc Việt ưu ái cho ae nhạc công khu vực phía Bắc nên mình đã đặt tiền từ ngày 22/10 ( Đỗ Bảo nói ưu tiên cho đồng hương , vẫn được giảm giá ) Anh cho số đt, khi nào nhận đàn mình alô ae giao lưu phát.
[Only registered and activated users can see links]

Ngọc Nghĩa-KMP
07-11-2012, 06:50 PM
Ko biết thế nào nữa đây,dùng yamaha quen rồi chuyển qua korg phải tập lại từ đầu

Tone i5s
07-11-2012, 08:05 PM
Tư yamaha sang Korg đúng là hơi khó dùng nếu bạn biết tiếng anh thì dễ chuyển hơn.Mình đang phải đọc hướng dẫn để 16 này đón E nó về.

pihipihi
07-11-2012, 09:28 PM
Thì cứ việc thu phí, miễn là hay, pro là ok, miễn sao là kg quá cao là được rồi. Kg bết chi phí "bé hơn số tiền hiện tại anh em bỏ ra" là khoảng bao nhiêu vậy, nếu chừng vài trăm thì kg thành vấn đề. Chúng ta phải chấp nhận trả tiền cho chất xám, kỹ thuật, thời gian, để lấy về những gì được cho là tinh túy chứ. Như thế là rẻ lắm rồi. ai mà chê mắc, đi chỗ khác chơi. Vote cho một phiếu ủng hộ.

vietungntn
07-11-2012, 09:48 PM
ko biết thế nào nữa đây,dùng yamaha quen rồi chuyển qua korg phải tập lại từ đầu
Có gì đâu mà phải ngại nhỉ? Không phải riêng Anh quen dùng YAMAHA đâu... Tôi nghĩ với giá tiền, chức năng...
...vv thì KORG PA 600 sẽ xứng với công sức của mọi người trong diễn đàn này đã quan tâm tới em nó.
Thêm nữa - Chúng ta ( VKB ) có rất rất nhiều người giỏi và sẵn sàng chia sẻ đang chờ để khai thác em nó. Demo về voice, style mọi người chắc ai trong diễn đàn này cũng đều đã nghe nhiều rồi : KHÔNG HỀ TỒI:D ... Vậy Anh và những ai ngại thay đổi hãy thay đổi đi (Dư ra khá nhiều xèng để bia bọt đấy ) đừng ngần ngại gì nữa.

Ngọc Nghĩa-KMP
11-11-2012, 07:25 PM
Cảm ơn bạn nhiều,mình sắp cầm đnà trên tay rôi,còn 5 ngày nữa là ok

lenam
11-11-2012, 10:25 PM
Tôi đồng ý với đồng chí BỬU..Cảm ơn rất nhiều. Vì tôi chân trọng người làm được cái mà tôi không làm được.

congnghiem
17-11-2012, 04:41 PM
Tôi rất tâm đắc với chủ đề nhưng vấn đề là có phần voi rồi nhiều anh em có thể hiện được đúng với TRANH _ SÁO _ BẦU mà mình mong muốn không, với những anh am mới vào nghề còn chưa hiểu chơi tranh, sao, bầu như thế nào nưa là cảm nhận về những voi đó cao như thật không. Còn một khi đã mua được em nó rồi không nhẽ không cho em nó ăn thì mình là người có tội.$-)

Tuấn Korg
21-11-2012, 03:06 PM
Như các bạn đã biết, PA600 hiện đang rất hot với tính năng đọc sample. Nghĩa là PA600 có khả năng thể hiện chính xác âm sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như tranh sáo bầu nhị kìm.. Đây là 1 bước tiến lớn của dòng đàn có điệu giá trung bình.
Tuy nhiên, để có được tiếng tranh sáo bầu... trên PA600 không phải là chuyện quá dễ để ai cũng có thể làm được, vì các vấn đề sau:
- Không có mẫu tiếng thực.
- Không dễ bỏ mẫu tiếng vào trong đàn (PA600 không làm được, chỉ chơi được sample đã xử lý từ PA3x hoặc PA800)
- Không dễ xử lý mẫu tiếng trong đàn.

Ngay cả những anh em chơi đàn cao cấp hơn như Roland Fantom, KORG Triton,... phần lớn cũng phải bỏ số tiền tối thiểu là 2 triệu để chơi được những tiếng này trên cây đàn của mình.
Chính vì vây, mình đã trao đổi với phía công ty Nhạc Việt, VKB sẽ đưa các mẫu tiếng tranh, sáo, bầu, nhị, kìm... và Erhu, dizi, guzheng... đặc sắc vào trong cây đàn PA600 (mặc dù tiếng tranh sáo bầu bên Nhạc Việt đã làm sẵn) với 1 chi phí bé hơn nhiều so với số tiền mà hiện tại anh em đang phải bỏ ra để có bộ tiếng dân tộc.

Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

Quang Bửu

Ok bác ạ. miễn sao đừng quá đắt với anh em là ổn rồi.... em chưa biết gì vê KORG nên ủng hộ việc này đó bác. chỉ biêt nó mau đen nhưng cũng chưa biết nó đen thui hay đen tuyền nữa tại em mua PA3X mà có được đến tận nhạc việt đâu vì nhà em cách nhạc viêt chỉ có 1450km thôi....HI.. đành đợi chiều mai đón em nó rồi nhờ thằng lơ xe chụp hộ cho bức ảnh chung với em nó lúc xuống xe luôn.... à bác ơi vi pa3x đang ít người dùng quá nên bác cho em hỏi tất cả mọi style, voice chỉnh sửa trên pa600 thì 3x đều đọc tốt chứ bác???? thank bác..chúc bác khỏe

Tuấn Korg
21-11-2012, 03:20 PM
Tôi đồng ý với đồng chí BỬU..Cảm ơn rất nhiều. Vì tôi chân trọng người làm được cái mà tôi không làm được.
sao nhạc việt không thuê những cao thủ đất việt lam style, voice, samle rồi bán lại cho anh em mình hả các bác...Ví du: nhạc việt mua lại của các cao thủ 5.000.000d, bán lại cho 50 ae giá 100.000d = hòa vốn...he..he

VKB Team : Nhớ viết Hoa đầu dòng

dona ji
25-11-2012, 06:35 PM
Như các bạn đã biết, PA600 hiện đang rất hot với tính năng đọc sample. Nghĩa là PA600 có khả năng thể hiện chính xác âm sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như tranh sáo bầu nhị kìm.. Đây là 1 bước tiến lớn của dòng đàn có điệu giá trung bình.
Tuy nhiên, để có được tiếng tranh sáo bầu... trên PA600 không phải là chuyện quá dễ để ai cũng có thể làm được, vì các vấn đề sau:
- Không có mẫu tiếng thực.
- Không dễ bỏ mẫu tiếng vào trong đàn (PA600 không làm được, chỉ chơi được sample đã xử lý từ PA3x hoặc PA800)
- Không dễ xử lý mẫu tiếng trong đàn.

Ngay cả những anh em chơi đàn cao cấp hơn như Roland Fantom, KORG Triton,... phần lớn cũng phải bỏ số tiền tối thiểu là 2 triệu để chơi được những tiếng này trên cây đàn của mình.
Chính vì vây, mình đã trao đổi với phía công ty Nhạc Việt, VKB sẽ đưa các mẫu tiếng tranh, sáo, bầu, nhị, kìm... và Erhu, dizi, guzheng... đặc sắc vào trong cây đàn PA600 (mặc dù tiếng tranh sáo bầu bên Nhạc Việt đã làm sẵn) với 1 chi phí bé hơn nhiều so với số tiền mà hiện tại anh em đang phải bỏ ra để có bộ tiếng dân tộc.

Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

Quang Bửu
Bộ samles đã có chưa chú Bửu nhà mình,ae đang nóng lòng đợi đây...............

Tuấn Korg
26-11-2012, 10:42 AM
Như các bạn đã biết, PA600 hiện đang rất hot với tính năng đọc sample. Nghĩa là PA600 có khả năng thể hiện chính xác âm sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như tranh sáo bầu nhị kìm.. Đây là 1 bước tiến lớn của dòng đàn có điệu giá trung bình.
Tuy nhiên, để có được tiếng tranh sáo bầu... trên PA600 không phải là chuyện quá dễ để ai cũng có thể làm được, vì các vấn đề sau:
- Không có mẫu tiếng thực.
- Không dễ bỏ mẫu tiếng vào trong đàn (PA600 không làm được, chỉ chơi được sample đã xử lý từ PA3x hoặc PA800)
- Không dễ xử lý mẫu tiếng trong đàn.

Ngay cả những anh em chơi đàn cao cấp hơn như Roland Fantom, KORG Triton,... phần lớn cũng phải bỏ số tiền tối thiểu là 2 triệu để chơi được những tiếng này trên cây đàn của mình.
Chính vì vây, mình đã trao đổi với phía công ty Nhạc Việt, VKB sẽ đưa các mẫu tiếng tranh, sáo, bầu, nhị, kìm... và Erhu, dizi, guzheng... đặc sắc vào trong cây đàn PA600 (mặc dù tiếng tranh sáo bầu bên Nhạc Việt đã làm sẵn) với 1 chi phí bé hơn nhiều so với số tiền mà hiện tại anh em đang phải bỏ ra để có bộ tiếng dân tộc.

Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

Quang Bửu

[Only registered and activated users can see links]

ngocquynh
26-11-2012, 12:13 PM
[Only registered and activated users can see links]

maminhtuan
26-11-2012, 05:13 PM
sao nhạc việt không thuê những cao thủ đất việt lam style, voice, samle rồi bán lại cho anh em mình hả các bác...Ví du: nhạc việt mua lại của các cao thủ 5.000.000d, bán lại cho 50 ae giá 100.000d = hòa vốn...he..he

VKB Team : Nhớ viết Hoa đầu dòng
Đồng ý với bác.Bây giờ cũng đến mùa làm ăn của anh em rồi.NV nên khẩn trương cho anh em it vốn làm ăn chứ....

thtn87
26-11-2012, 05:27 PM
Chẳng những thế mà phải làm như Viêt Thương kìa...
Mướn cả 1 người chuyên dùng Roland làm Sty để bán Bk5 chạy hơn...
Mong Nhạc Việt khẩn trương dùm a e nha.
2tr thì 4 xuất là tìm được rồi nhưng bg có đàn mà sty chỉnh sữa ko ok thì Bầu show đuổi về luôn....
Có 1 vài ý kiến...mong Nhạc Việt thông cảm...

Tuấn Korg
08-12-2012, 03:46 PM
Chẳng những thế mà phải làm như Viêt Thương kìa...
Mướn cả 1 người chuyên dùng Roland làm Sty để bán Bk5 chạy hơn...
Mong Nhạc Việt khẩn trương dùm a e nha.
2tr thì 4 xuất là tìm được rồi nhưng bg có đàn mà sty chỉnh sữa ko ok thì Bầu show đuổi về luôn....
Có 1 vài ý kiến...mong Nhạc Việt thông cảm...

Không biết nhạc việt thế nào? nhưng việt thương làm rất tốt với Roland bk5.....hi vọng nhạc việt cũng không làm ae thất vọng..............................

vietnhankeyboard
08-12-2012, 05:08 PM
AE cho hỏi PA 600 giá bao nhiêu ???

quangbuule
08-12-2012, 05:23 PM
AE cho hỏi PA 600 giá bao nhiêu ???
22 triệu, tất cả các đại lý.

Tuấn Korg
09-12-2012, 11:04 PM
Như các bạn đã biết, PA600 hiện đang rất hot với tính năng đọc sample. Nghĩa là PA600 có khả năng thể hiện chính xác âm sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như tranh sáo bầu nhị kìm.. Đây là 1 bước tiến lớn của dòng đàn có điệu giá trung bình.
Tuy nhiên, để có được tiếng tranh sáo bầu... trên PA600 không phải là chuyện quá dễ để ai cũng có thể làm được, vì các vấn đề sau:
- Không có mẫu tiếng thực.
- Không dễ bỏ mẫu tiếng vào trong đàn (PA600 không làm được, chỉ chơi được sample đã xử lý từ PA3x hoặc PA800)
- Không dễ xử lý mẫu tiếng trong đàn.

Ngay cả những anh em chơi đàn cao cấp hơn như Roland Fantom, KORG Triton,... phần lớn cũng phải bỏ số tiền tối thiểu là 2 triệu để chơi được những tiếng này trên cây đàn của mình.
Chính vì vây, mình đã trao đổi với phía công ty Nhạc Việt, VKB sẽ đưa các mẫu tiếng tranh, sáo, bầu, nhị, kìm... và Erhu, dizi, guzheng... đặc sắc vào trong cây đàn PA600 (mặc dù tiếng tranh sáo bầu bên Nhạc Việt đã làm sẵn) với 1 chi phí bé hơn nhiều so với số tiền mà hiện tại anh em đang phải bỏ ra để có bộ tiếng dân tộc.

Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

Quang Bửu


Tình hình là dự án này triển khai đến đâu rồi bác bửu? bác thông báo cho ae biết với..........

phongcv
10-12-2012, 09:31 AM
Các bác ơi, bộ voice tranh, sáo, bầu, kìm, ghitar led mà Nhạc Việt đã chép trên đàn chúng ta chỉnh sửa chút ít là sài quá tuyệt vời luôn! Mong Nhạc Việt cố gắng làm giúp chia sẻ cho anh em một số tiếng ghita cổ, rải ...!!!

Tuấn Korg
10-12-2012, 10:48 AM
Các bác ơi, bộ voice tranh, sáo, bầu, kìm, ghitar led mà Nhạc Việt đã chép trên đàn chúng ta chỉnh sửa chút ít là sài quá tuyệt vời luôn! Mong Nhạc Việt cố gắng làm giúp chia sẻ cho anh em một số tiếng ghita cổ, rải ...!!!

Mình không quá vội vàng với sample tranh, sáo, bầu, kìm vì những tiếng nhạc việt cài cũng thấy tạm ổn chỉ việc chờ cập nhật hoặc bộ tiếng có trả phí ra hay là sẽ ok thôi........mình kéo mấy user sound trên trang wep ae gửi về load vào kiểm tra thấy co nhiều tiếng nhạc công tây nó làm rất hay và lạ...nói chung là có độ sâu, độ dày, chỉ có điều tiếng hơi khô chắc do âm thanh bên họ quá tốt....nên mình chỉ thêm tý revert nữa là ổn...tất nhiên là load vào chọn tiếng nào hay, hợp với nhạc viêt nam thi dữ lại còn lai cho phăng teo.....mình thấy thế mạnh trong những bank tiếng đó là brass, clavi(có thể dùng cho nhạc sến) các tiếng chơi nhạc sàn các bạn vào thử xem........có 1 số tiếng rất lạ tai chắc là tiếng nhạc cụ dân toc của họ

quangbuule
10-12-2012, 11:02 AM
Tình hình là dự án này triển khai đến đâu rồi bác bửu? bác thông báo cho ae biết với..........


Mình không quá vội vàng với sample tranh, sáo, bầu, kìm vì những tiếng nhạc việt cài cũng thấy tạm ổn chỉ việc chờ cập nhật hoặc bộ tiếng có trả phí ra hay là sẽ ok thôi........mình kéo mấy user sound trên trang wep ae gửi về load vào kiểm tra thấy co nhiều tiếng nhạc công tây nó làm rất hay và lạ...nói chung là có độ sâu, độ dày, chỉ có điều tiếng hơi khô chắc do âm thanh bên họ quá tốt....nên mình chỉ thêm tý revert nữa là ổn...tất nhiên là load vào chọn tiếng nào hay, hợp với nhạc viêt nam thi dữ lại còn lai cho phăng teo.....mình thấy thế mạnh trong những bank tiếng đó là brass, clavi(có thể dùng cho nhạc sến) các tiếng chơi nhạc sàn các bạn vào thử xem........có 1 số tiếng rất lạ tai chắc là tiếng nhạc cụ dân toc của họ


Bạn nào cần thì PM mình số điện thoại nhé, mình cũng đang trong quá trình thăm dò nhu cầu và ý thức của anh em. Sẽ cố gắng hoàn thành sớm có bộ tiếng mới cho anh em, một số tiếng mình làm đã xuất hiện trong các demo của Long Phan Thiết đó ;)

quangbuule
10-12-2012, 11:10 AM
....
Bạn Dona ji mến, mình không hiểu sao bạn bấm nút Dislike bài viết mình báo giá cho anh em cả? Bạn nên nhớ là mình là admin, là người sáng tạo và lập trình cho cái nút Dislike mà bạn đã sử dụng cho bài viết của mình, nên chuyện xem đc ai dislike thì không có gì khó cả. Hi vọng bạn sử dụng nút Dislike đúng chỗ đúng lúc, thể hiện mình là người có văn hóa khen chê.

yeuamnhac.zip
10-12-2012, 12:23 PM
Bạn Dona ji mến, mình không hiểu sao bạn bấm nút Dislike bài viết mình báo giá cho anh em cả? Bạn nên nhớ là mình là admin, là người sáng tạo và lập trình cho cái nút Dislike mà bạn đã sử dụng cho bài viết của mình, nên chuyện xem đc ai dislike thì không có gì khó cả. Hi vọng bạn sử dụng nút Dislike đúng chỗ đúng lúc, thể hiện mình là người có văn hóa khen chê.
HÔm trước mình thấy bài viết hay quá... Nhấn THanks, nhưng cảm giác chưa ăn, bấm tiếp một lần nữa, khi đó cái chữ Dislike hình như nó đổi vị trí...nên bấm nhầm, mà k biết tháo nó ra như thế nào, đành phải comment thêm ở dưới là bấm nhầm và bài viết rất hay..... Vậy nếu mình lỡ bấm nhầm thì làm thế nào để khôi phục thao tác.

TRUNG 25
10-12-2012, 12:49 PM
Gửi Admin Le quang Bửu : hôm trước chú có bị 1 trường hợp bấm lộn nút dislike cho anh Bảo, lý do lần trước đã bấm thank 1 lần , rồi sau đó 1 khoảng thời gian đọc lại thấy hay nên bấm thank ( biết là chỉ bấm thanh 1 lần ) nhưng quen tay chưa kịp nhìn bấm vô ngay nút dislike, thế là cho anh Bảo thêm 1 cái dislike luôn , cho nên chú gợi ý là nên để cả 2 nút khi bấm nút thank rồi thì nó mờ và nút dislike nỗi , lỡ có bấm vô thank lần nữa thì nó cũng vô hiệu quả chứ bấm thank xong thì biến mất nhường cho nút dislike quen tay thì oan mạng .

tuandatmusic
10-12-2012, 12:59 PM
Bạn Dona ji mến, mình không hiểu sao bạn bấm nút Dislike bài viết mình báo giá cho anh em cả? Bạn nên nhớ là mình là admin, là người sáng tạo và lập trình cho cái nút Dislike mà bạn đã sử dụng cho bài viết của mình, nên chuyện xem đc ai dislike thì không có gì khó cả. Hi vọng bạn sử dụng nút Dislike đúng chỗ đúng lúc, thể hiện mình là người có văn hóa khen chê.

Cảm ơn các anh chị đã tạo ra một sân chơi tuyệt vời.!
Thú thật với tôi gần như lúc nào rảnh la có mặt trên VKB. Vì vào bằng điện thoại lên giao diện hơi nhỏ.! Vì vậy đôi khi cũng bấm nhầm.! Cũng đã có lần tôi bấm thanks bài viết của một anh em trên diễn đàn nhưng lại nhầm vào nút dislike.
Khi đó mình cũng thấy buồn vì ko biết làm như thế nào nữa. Vì vậy theo ý kiến của tôi đề nghị ban quản trị thêm nút xoá dislike đi như vậy sẽ ko có chuyện tương tự như của tôi.!!
Mong rằng VKB sẽ là ngôi nhà chung của mọi người.!
Thân ái..!

Địnhkeyboard
10-12-2012, 01:03 PM
Nếu bấm nhầm thì bấm luôn cả nút thank nữa thì cũng không sao!Đằng này Bạn dona ji chỉ bấm nút dislike thôi như vậy là có vấn đề!

quangbuule
10-12-2012, 01:31 PM
Gửi Admin Le quang Bửu : hôm trước chú có bị 1 trường hợp bấm lộn nút dislike cho anh Bảo, lý do lần trước đã bấm thank 1 lần , rồi sau đó 1 khoảng thời gian đọc lại thấy hay nên bấm thank ( biết là chỉ bấm thanh 1 lần ) nhưng quen tay chưa kịp nhìn bấm vô ngay nút dislike, thế là cho anh Bảo thêm 1 cái dislike luôn , cho nên chú gợi ý là nên để cả 2 nút khi bấm nút thank rồi thì nó mờ và nút dislike nỗi , lỡ có bấm vô thank lần nữa thì nó cũng vô hiệu quả chứ bấm thank xong thì biến mất nhường cho nút dislike quen tay thì oan mạng .
Dạ cháu tiếp thu ý kiến chú từ lúc đó nhưng cách làm lại khác hơn, là bấm nút dislike nó có xác nhận? Chú bấm nút dislike bài cháu thử có xác nhận không?

dona ji
10-12-2012, 02:13 PM
Nếu bấm nhầm thì bấm luôn cả nút thank nữa thì cũng không sao!Đằng này Bạn dona ji chỉ bấm nút dislike thôi như vậy là có vấn đề!
Vấn đề gì nói rõ hơn xem.tui không thích bài viết thì có quyền bấm Dílikes,thì nói tui có vấn đề,vậy khi mấy người bấm vào người khác thì cũng có vấn đề à.tui thấy ông mới có vấn đề đấy.ĐỪNG HÙA GIÓ BẺ MĂNG.suy nghĩ cho kỹ trước khi phát ngôn nha Định

TRUNG 25
10-12-2012, 02:14 PM
Gửi Admin Le quang Buu:
Chú bấm thử nút dislike bài của cháu thấy hiện ra 1 bảng báo , còn anh em khác thì không . như vậy còn trường hợp của donaji khi bấm nút dislike vô bài của cháu nó báo bảng và cứ bấm ok tiếp phải không .Bây giờ chú mới hiểu.

organ2100
10-12-2012, 02:14 PM
Đã có hộp xác nhận rồi Bửu ơi........................

organ2100
10-12-2012, 02:15 PM
Chú bấm thử nút dislike bài của cháu thấy hiện ra 1 bảng báo , còn anh em khác thì không . như vậy còn trường hợp của donaji khi bấm nút dislike vô bài của cháu nó báo bảng và cứ bấm ok tiếp phải không .
Các anh em khác vẫn có mà .............

Địnhkeyboard
10-12-2012, 03:30 PM
Vấn đề gì nói rõ hơn xem.tui không thích bài viết thì có quyền bấm Dílikes,thì nói tui có vấn đề,vậy khi mấy người bấm vào người khác thì cũng có vấn đề à.tui thấy ông mới có vấn đề đấy.ĐỪNG HÙA GIÓ BẺ MĂNG.suy nghĩ cho kỹ trước khi phát ngôn nha Định
Vấn đề của bạn là quá lạm dụng nút thank và Dislike!khen chê đúng lúc đúng chỗ mới hay bạn à!

Org_st
10-12-2012, 04:25 PM
Mấy anh đi sai chủ đề rồi , xin đừng cải nửa ,vào tìm tiếng mà thấy toàn gây nhau [-O

Tuấn Korg
11-12-2012, 02:47 PM
Mấy anh đi sai chủ đề rồi , xin đừng cải nửa ,vào tìm tiếng mà thấy toàn gây nhau [-O

[Only registered and activated users can see links]

tuandatmusic
11-12-2012, 03:06 PM
Ý kiến chung quan điểm.!! Hầu hêt anh em đã có ý chuyển sang korg thì ít ai nghĩ nhiu đến chuyện phải trả phí cho dữ liệu mình mong muốn có ví dụ như tôi.!
Chỉ cần anh em chia sẻ style sạch sẽ semple hay voice căn trên đàn chuyên nghiệp chúng tôi luôn sẵn sàng gửi chi phí đầy đủ vì chúng tôi quá hiểu rõ anh em phải bỏ chất xám nhìu mức nào.
Với tôi luôn luôn chân trọng những gì anh em làm đc ma tôi chưa làm đc!.
Hị vọng khi các anh khi hoàn thành ra sản phẩm ko quên báo cho tôi biết là đc.
Phone: 0984 574 576
Yahoo tuandatmusic
Chân thành cảm ơn

Tuấn Korg
11-12-2012, 03:56 PM
Ý kiến chung quan điểm.!! Hầu hêt anh em đã có ý chuyển sang korg thì ít ai nghĩ nhiu đến chuyện phải trả phí cho dữ liệu mình mong muốn có ví dụ như tôi.!
Chỉ cần anh em chia sẻ style sạch sẽ semple hay voice căn trên đàn chuyên nghiệp chúng tôi luôn sẵn sàng gửi chi phí đầy đủ vì chúng tôi quá hiểu rõ anh em phải bỏ chất xám nhìu mức nào.
Với tôi luôn luôn chân trọng những gì anh em làm đc ma tôi chưa làm đc!.
Hị vọng khi các anh khi hoàn thành ra sản phẩm ko quên báo cho tôi biết là đc.
Phone: 0984 574 576
Yahoo tuandatmusic
Chân thành cảm ơn


Thank bạn đã có chung quan điểm với mình... mong bác bửu, bác long tiếp thu và đáp ứng nguyện vọng của ae VKB...ae sẽ bấm nút Thank chứ không bấm nút Dislike cho các bác đâu ạ...nhiều ae còn yếu trong khâu làm dữ liệu, không phải là tay đàn yếu.. ở khu vực mình có 1 tay làm điệu và làm song rất hay nhưng ngồi vào đàn đánh sống thì ae ngồi dưới nghe không được...nên mình biết có nhiều ae chơi đàn hay, có đẳng cấp nhưng làm style không hay nên thôi đi mua...đi xin vậy.............

baophi27
11-12-2012, 05:08 PM
Bạn Dona ji mến, mình không hiểu sao bạn bấm nút Dislike bài viết mình báo giá cho anh em cả? Bạn nên nhớ là mình là admin, là người sáng tạo và lập trình cho cái nút Dislike mà bạn đã sử dụng cho bài viết của mình, nên chuyện xem đc ai dislike thì không có gì khó cả. Hi vọng bạn sử dụng nút Dislike đúng chỗ đúng lúc, thể hiện mình là người có văn hóa khen chê.

Bửu nói rất đúng, Admin là những người đáng đc chúng ta tôn trọng, vì vậy bác nào có ý kiến xin viết vào thư mục góp ý BQT là đc rồi đừng có nghịch phá lung tung như vậy /:), nhân tiện Bửu cho a hỏi sao có nhiều lúc anh bấm thank không đc vậy.....chúc e sức khỏe **==

tamtubattu
16-12-2012, 09:10 PM
Anh Bửu ah! Bộ sample tới đâu rùi ạ! Cho e đặt gạch xếp hàng , mong sớm có tin vui từ a cho ae PA600.
Fone: 0948642888
[Only registered and activated users can see links]

thtn87
17-12-2012, 12:27 AM
E đồng ý với ý kiến của a Korg3x.....
E cũng có viết 1 bài viết mà ko thấy Nhạc Việt và mọi người quan tâm.....
Để e nhắc lại.....nha....
Mong BQT và Nhạc Việt quan tâm......

Tuấn Korg
17-12-2012, 10:46 AM
E đồng ý với ý kiến của a Korg3x.....
E cũng có viết 1 bài viết mà ko thấy Nhạc Việt và mọi người quan tâm.....
Để e nhắc lại.....nha....
Mong BQT và Nhạc Việt quan tâm......

Mình xài PA3X nên cũng làm 1 số style nhưng cũng phải tối qua mơi bắt tay vào làm...sáng nay làm chương trình cho Honda việt nam mình thử nghe rất ok...mình cũng tự khen là hay..hi.hi...mình dùng 1 style nào đó để làm lại... thường mình ưu tiên lấy style gốc của đàn copi sang user và chỉnh sửa....mình nhấn menu, vào mixer tuning chỉnh tất cả các track lên cho lớn hơn 1 chút và lưu lại....sau đó lấy style đó nhấn reccord vào sửa...trong style gốc tây nó đánh drum đơn giản hơn vì nhạc tây nó vậy nên mình nghe thấy mỏng...nhưng phần bass và các track khác thì không mỏng chút nào, mà lại còn hay nữa...vậy nên style hay là bởi phần drum đánh ra thấy dày và sang nên mình chỉ việc đánh thêm hoăc xóa đánh lại phần drum và per(có thể thay đổi bộ kit) sau đó lưu lại vào drum edit căn chỉnh lai các măt trống, mõ, bongo..vv...kết quả sẽ cho ra 1 style ngoài sự mong đợi...các bạn có pa600 hãy làm đi tự khắc sẽ có những style ưng ý...mà số ae yếu trong vấn đề làm style sẽ được hưởng chung....giữ nguyên phần arco và bass đó là cách làm của mình vi nhà sản xuất đã châp nhận và nó thât sự hay...có thể thay băng tiếng khác để phù hợp với nhac VN hơn...mình thấy nó hiệu quả hơn gấp nhiều lần việc cứ ngồi chuyển style của YA rồi lại chỉnh sửa...còn mình đang cố gắng làm thêm 1 số nữa và sẽ mở topic riêng cho PA3X để nhưng ae có pa3x vào cùng chia sẻ, và ae có pa600 cũng vào tải về được để thử nghiệm...như vậy lỡ có cái nào mà pa600 không định dạng hết được ae cũng sẽ thông cảm hơn vì dữ liêu cho pa3x...chứ không ae lại nghĩ sai mình up hàng "dởm" lên thì tội nghiêp mình... korg pa cho phép căn chỉnh trống rất sâu nên chăc chắn sẽ làm được những style nghe rất sống động và hay....các bạn cố gắng nhé..chỉ cần sửa phần trống khi làm xong & nghe lại bản thân mình cũng không nghĩ đó là style làm lại từ 1 style gốc của đàn............cũng vì chờ đợi NV và các cao thủ mòn mỏi quá nên mà mình phải quyết tâm thôi...xin lỗi ban quản trị vì bài này đáng ra mình phải viết ở phần khác nhưng vì vào đây thấy ae đang nóng lòng và chờ đợi mòn mỏi quá nên viết luôn đây để ae có hướng...trước khi cứ ngồi chờ VN................................................ .............

keyboard_minh
10-03-2013, 02:17 AM
Tôi rất tán thành ý kiến thu phí này, và rất trân trọng thành quả lao động mà AE đã đóng góp vi mục đích âm nhạc cũng như nghề nghiệp của AE.

Hy vọng bộ tiếng này khá hoàn chỉnh để giúp AE thỏa mãn khi chơi đàn hoặc hòa âm phối khi một tac phẩm nào đó.

Chắc chắn bộ tiếng này sẽ còn được cập nhật liên tục để luôn đổi mới và ngày càng hay hơn.
Nếu nói là thành quả thì hảy chứng minh cho a em thấy đc. quay clip trong lúc làm, hay gì đó cụ thễ. biết đâu đi xin người khác rồi lại bán cho anh em thì tội nghiệp lắm.

anhhai
10-03-2013, 08:56 AM
Khi PA600 chuẩn bị xuất hiện thì vấn đề làm sampler nhạc cụ dân tộc cho cây đàn này là một chủ đề rất nóng.

Đã có 2 ngườii bắt tay vào công việc này là Bửu và Minh Long An. Mình xin chứng minh thành quả của một trong 2 người đó qua link này : [Only registered and activated users can see links]

Những thành quả ở trên đã được nhiều người công nhận nên kg cần phải quay clip

Việc sử dụng bộ tiếng của người khác làm để kinh doanh mà kg xin phép họ hoặc trích kinh phí để trả bản quyền là tuỳ lương tâm mỗi người. Hy vọng những thắc mắc của bạn đã được giải đáp, thanks.

Tuấn Korg
10-03-2013, 09:10 AM
Khi PA600 chuẩn bị xuất hiện thì vấn đề làm sampler nhạc cụ dân tộc cho cây đàn này là một chủ đề rất nóng.

Đã có 2 ngườii bắt tay vào công việc này là Bửu và Minh Long An. Mình xin chứng minh thành quả của một trong 2 người đó qua link này : [Only registered and activated users can see links]

Những thành quả ở trên đã được nhiều người công nhận nên kg cần phải quay clip

Việc sử dụng bộ tiếng của người khác làm để kinh doanh mà kg xin phép họ hoặc trích kinh phí để trả bản quyền là tuỳ lương tâm mỗi người. Hy vọng những thắc mắc của bạn đã được giải đáp, thanks.

Những người đó là họ không thường xuyên online nên không theo kịp diễn biến của diễn đàn anh hải ơi... từ ngày đầu xuất hiện pa600 nhiều anh em đã mòn mỏi mong đợi sample rồi.... những gì mà bửu và MLA đã làm là 1 bước tiến dài trong sự phát triển của korg pa nói chung & pa6 nói riêng..

Thắng Râu
10-03-2013, 03:59 PM
Những người đó là họ không thường xuyên online nên không theo kịp diễn biến của diễn đàn anh hải ơi... từ ngày đầu xuất hiện pa600 nhiều anh em đã mòn mỏi mong đợi sample rồi.... những gì mà bửu và MLA đã làm là 1 bước tiến dài trong sự phát triển của korg pa nói chung & pa6 nói riêng..
Làm tiếng Sáo Mèo đi anh Tuấn ơi tý em gửi file.wave. Mấy cái kia sang đó nghe được không anh.

Tuấn Korg
10-03-2013, 04:07 PM
Làm tiếng Sáo Mèo đi anh Tuấn ơi tý em gửi file.wave. Mấy cái kia sang đó nghe được không anh.

Anh down về chưa thử...để lát về anh test thử...

myS900
10-03-2013, 04:27 PM
Làm tiếng Sáo Mèo đi anh Tuấn ơi tý em gửi file.wave. Mấy cái kia sang đó nghe được không anh.

Tiếng Sáo mèo đã có sound và sample của A Hamvui làm nghe cũng giống sao bạn kg sử dụng.

anhhai
10-03-2013, 08:06 PM
Những người đó là họ không thường xuyên online nên không theo kịp diễn biến của diễn đàn anh hải ơi... từ ngày đầu xuất hiện pa600 nhiều anh em đã mòn mỏi mong đợi sample rồi.... những gì mà bửu và MLA đã làm là 1 bước tiến dài trong sự phát triển của korg pa nói chung & pa6 nói riêng..
Thanks Tuấn, vì họ trích bài viết của mình cùng với sự thắc mắc, nên phải có trách nhiệm trả lời vì sự tôn trọng các AE VKB.
Chúc Tuấn một ngày vui, mong một dịp nào đó chúng ta sẽ hội ngộ.

vnanhvu
11-03-2013, 10:21 AM
Anh down về chưa thử...để lát về anh test thử...
Em cũng khoái cái Sound Sáo mèo này. Anh Tuấn có sound đó ko cho em xin với ( khoái cảm giác núi rừng lắm lắm ) :(

Thắng Râu
11-03-2013, 01:08 PM
Như các bạn đã biết, PA600 hiện đang rất hot với tính năng đọc sample. Nghĩa là PA600 có khả năng thể hiện chính xác âm sắc của các nhạc cụ dân tộc Việt Nam như tranh sáo bầu nhị kìm.. Đây là 1 bước tiến lớn của dòng đàn có điệu giá trung bình.
Tuy nhiên, để có được tiếng tranh sáo bầu... trên PA600 không phải là chuyện quá dễ để ai cũng có thể làm được, vì các vấn đề sau:
- Không có mẫu tiếng thực.
- Không dễ bỏ mẫu tiếng vào trong đàn (PA600 không làm được, chỉ chơi được sample đã xử lý từ PA3x hoặc PA800)
- Không dễ xử lý mẫu tiếng trong đàn.

Ngay cả những anh em chơi đàn cao cấp hơn như Roland Fantom, KORG Triton,... phần lớn cũng phải bỏ số tiền tối thiểu là 2 triệu để chơi được những tiếng này trên cây đàn của mình.
Chính vì vây, mình đã trao đổi với phía công ty Nhạc Việt, VKB sẽ đưa các mẫu tiếng tranh, sáo, bầu, nhị, kìm... và Erhu, dizi, guzheng... đặc sắc vào trong cây đàn PA600 (mặc dù tiếng tranh sáo bầu bên Nhạc Việt đã làm sẵn) với 1 chi phí bé hơn nhiều so với số tiền mà hiện tại anh em đang phải bỏ ra để có bộ tiếng dân tộc.

Việc thu phí bộ tiếng dân tộc PA600 là 1 bước tiến đầu tiên trong công cuộc thể hiện sự tôn trọng quá trình lao động sáng tạo có giá trị trên VKB mà mình đang triển khai. Vấn đề này mình đã nêu và được toàn thể anh em dự Offline KORG rất hưởng ứng. Rất mong được nhận ý kiến tán thành từ các bạn.

Quang Bửu
E gửi cho anh Bửu rồi nhé.

tyros4henry
11-03-2013, 01:38 PM
Anh em vô website này [Only registered and activated users can see links] tha Hồ mà lấy samples cũng các loại dan,dóng phí 1 lần 40 usd thôi,mình xài vài năm rồi ,down về chiệu khó nghe voice hay styles nào thích hợp thi sai

dungtrankey
16-08-2016, 11:51 AM
chia se vs minh di ban,thaks