Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8
Sheet nhạc việt nam có note [Lưu trữ] - VietKeyboard

PDA

View Full Version : Sheet nhạc việt nam có notetruongquy
07-01-2014, 09:51 AM
SHEET NHẠC VIỆT NAM CÓ NOTE [file PDF]

Chào các bạn,

Mình lập topic nầy để chia sẽ tới các bạn những sheet nhạc có note do mình sưu tầm từ internet. Nay mình up lên , mong rằng những sheet nhạc nấy có thể làm cho các bạn sẽ vui vẻ khi kiếm được những bản nhạc mình yêu thích .

Hy vọng mọi người ủng hộ.

[Only registered and activated users can see links]

Van A
[Only registered and activated users can see links][Only registered and activated users can see links]

Thanks

Tiếp tục vần B
Van B
[Only registered and activated users can see links][Only registered and activated users can see links]

Thanks

Tiếp tục vần C
Van C
[Only registered and activated users can see links][Only registered and activated users can see links]


Thanks

truongquy
08-01-2014, 09:04 AM
.......vần D
[Only registered and activated users can see links]


[Only registered and activated users can see links]


Thanks

angel_tiensinh
08-01-2014, 09:12 AM
Các Link bạn cho nó toàn báo lỗi như sau thôi:

Liên kết bạn chọn không tồn tại trên hệ thống Fshare
Nguyên nhân


Liên kết không chính xác, hãy kiểm tra lại.
Liên kết bị xóa bởi người sở hữu.
Liên kết bị xóa do vi phạmĐIỀU KHOẢN HỆ THỐNG FSHARE ([Only registered and activated users can see links]).

muoighi
08-01-2014, 10:09 AM
Chỉ có vần A tải được còn các vần khác link k tồn tại bạn ơi!

minhsoctrang
08-01-2014, 10:12 AM
bị lỗi hết rồi dùm xem lại bạn ơi

truongquy
08-01-2014, 10:17 AM
Các Link bạn cho nó toàn báo lỗi như sau thôi:

Liên kết bạn chọn không tồn tại trên hệ thống Fshare


Nguyên nhân


Liên kết không chính xác, hãy kiểm tra lại.
Liên kết bị xóa bởi người sở hữu.
Liên kết bị xóa do vi phạmĐIỀU KHOẢN HỆ THỐNG FSHARE ([Only registered and activated users can see links]).

Chỉ có vần A tải được còn các vần khác link k tồn tại bạn ơi!


bị lỗi hết rồi dùm xem lại bạn ơi

Cảm ơn các bạn, mình vừa up lại rồi.

truongquy
08-01-2014, 10:29 AM
......Vần E
Vần E
[Only registered and activated users can see links][Only registered and activated users can see links]

Thanks

truongquy
08-01-2014, 12:40 PM
.. Vần G
Vần G
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]


Thanks

binh bung
08-01-2014, 01:24 PM
Anh em có ai có sheet bài What's up hôn ? Cho mình xin với !

truongquy
08-01-2014, 02:51 PM
... Vần H
Vần H
[Only registered and activated users can see links][Only registered and activated users can see links]

Thanks

truongquy
09-01-2014, 08:37 AM
... Vần K
Vần K
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
Thanks.

truongquy
09-01-2014, 09:49 AM
...Vần L
Vần L
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

Thanks

truongquy
09-01-2014, 10:23 AM
...Vần M
Vần M
[Only registered and activated users can see links][Only registered and activated users can see links]
Thanks

truongquy
09-01-2014, 11:47 AM
...Vần N
Vần N[Only registered and activated users can see links]

Thanks

truongquy
09-01-2014, 12:12 PM
...Vần O
Vần O

[Only registered and activated users can see links]

Thanks

truongquy
09-01-2014, 12:33 PM
...Vần P
Vần P[Only registered and activated users can see links]
Thanks

boydatinh90
09-01-2014, 12:35 PM
Thanks chủ thớt nhiều!!

truongquy
09-01-2014, 12:36 PM
...Vần Q
Vần Q[Only registered and activated users can see links]
Thanks

truongquy
09-01-2014, 12:54 PM
Vần R và Vần S[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Thanks

truongquy
09-01-2014, 01:08 PM
...Vần T
Vần T[Only registered and activated users can see links]
Thanks

truongquy
09-01-2014, 02:56 PM
...Vần U
Vần U
[Only registered and activated users can see links]

Thanks

truongquy
09-01-2014, 04:45 PM
...Vần V
Vần V[Only registered and activated users can see links]
Thanks

truongquy
09-01-2014, 05:05 PM
...Vần X
Vần X

[Only registered and activated users can see links]

Thanks

truongquy
09-01-2014, 05:17 PM
...Vần Y
Vần Y


[Only registered and activated users can see links]


Thêm vài bài vần I và vần W[Only registered and activated users can see links] /

[Only registered and activated users can see links]


Thanks

truongquy
09-01-2014, 07:28 PM
445 Sheet Nhạc Đã Có Hòa Âm
Ví dụ như:
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links][Only registered and activated users can see links]


Thanks

truongquy
09-01-2014, 07:34 PM
951 Bản Phối Viết Tay
Ví dụ như:
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
ThanksThanks.

truongquy
10-01-2014, 12:30 PM
268 Sheet Nhạc Đã Có Hợp Âm Để Đệm Hát
Ví dụ như:
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]
Thanks

truongquy
10-01-2014, 02:00 PM
338 Bài Nhạc Việt Nam (Gp5)
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Thanks

truongquy
10-01-2014, 04:49 PM
250 Sheet Nhạc Có Note- File GIF
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Thanks

truongquy
11-01-2014, 08:43 PM
Sheet Nhạc Việt Nam Tổng Hợp Từ A Tới Y - File PDF
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]Thanks

TRUNG 25
11-01-2014, 11:32 PM
Không những ủng hộ , mà còn đề cao tinh thần đầy nhiệt huyết với anh em , quả là 1 sự cố gắng bền bỉ , kiên trì , đề rrồi đưa lên không biết bao nhiêu gb cho anh em , chúc Truong Quy nhiều sức khoẻ để thăng tiến nhiều hơn nữa.

truongquy
08-05-2014, 09:00 AM
File khong mo duoc ??????????
File nào không mở được hả bạn...

nguyen_btre
08-05-2014, 08:20 PM
bạn ơi, hình như link 951 Bản Phối Viết Tay không down được nữa, bạn fix link lại giùm nhé, cảm ơn nhiều! :)

truongquy
09-05-2014, 09:48 AM
bạn ơi, hình như link 951 Bản Phối Viết Tay không down được nữa, bạn fix link lại giùm nhé, cảm ơn nhiều! :)
Mình vừa mới up lại rồi đó.

phuc anh huyen
20-05-2014, 08:17 PM
link bi loi roi ban oi

truongquy
21-05-2014, 08:32 AM
link bi loi roi ban oi
Cho mình biết link nào, để up lại.

truongquechi91
04-07-2014, 01:44 AM
anh ơi những file này bị lỗi a up lại nha
268 sheet
338 bài nhạc vn
250 sheet
vần K, L, O, S, U, X, Y, I, W

truongquy
04-07-2014, 11:51 AM
[QUOTE=truongquechi91;458758]anh ơi những file này bị lỗi a up lại nha
268 sheet
338 bài nhạc vn
250 sheet
Đã up lai rồi, chúc bạn vui vẻ.

truongquy
04-07-2014, 12:02 PM
anh ơi những file này bị lỗi a up lại nha
268 sheet
338 bài nhạc vn
250 sheet
vần K, L, O, S, U, X, Y,
Đã up lại rồi đó.

truongquy
05-07-2014, 10:39 AM
anh ơi những file này bị lỗi a up lại nha
268 sheet
338 bài nhạc vn
250 sheet
vần K, L, O, S, U, X, Y, I, W
Hôm nay up thêm vần I, W

truongquy
18-08-2014, 09:50 AM
Chào các bạn, hôm nay mình đã kiểm tra lại toàn bộ link này, tất cả vẫn còn tốt. Chúc các bạn vui vẻ.

ThuậnLc
18-08-2014, 10:05 AM
Link Die rồi top ơi.úp lại cho anh em dùng đi.

truongquy
18-08-2014, 10:17 AM
Link Die rồi top ơi.úp lại cho anh em dùng đi.
Link nào die hả bạn, mình vừa kiểm tra lại rối, tất cả vẫn còn tốt mà.

ThuậnLc
18-08-2014, 10:49 AM
Link nào die hả bạn, mình vừa kiểm tra lại rối, tất cả vẫn còn tốt mà.
Mình cũng bị như các bạn ở trên.k mở đc file

vodoanhuuly
01-09-2014, 12:55 PM
Đây giống như 1 kho báo nho nhỏ cho chúng ta. Chân thành cám ơn bạn truongquy đã chia sẽ

truongquy
22-11-2014, 05:34 PM
Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, chúc các bạn vui vẻ.

cusibachvan
20-06-2015, 09:48 AM
Truongquy ơi! Xin bạn Up lại giùm "95 bài phối viết tay" nhé! Link die rồi! Cám ơn bạn nhiều! Chúc bạn luôn hạnh phúc trong cuộc sống!

tyro133
20-06-2015, 11:06 AM
vần I và vần W 951 Bản Phối Viết Tay mong bạn upload lại. file bị lỗi #. Cám ơn bạn nhiều

- - - Updated - - -

vần I và vần W 951 Bản Phối Viết Tay mong bạn upload lại. file bị lỗi #. Cám ơn bạn nhiều

minhxuandinh42
20-06-2015, 04:38 PM
Bác chủ ơi.! Sao e chỉ thấy có vần a,b,c thôi, vậy còn nữa ko bác chủ.! Chúc bác vui vẻ trong cuộc sống.!

truongquy
21-06-2015, 09:29 AM
Cảm ơn các bạn, mình sẽ kiểm tra và up lại toàn bộ.

truongquy
21-06-2015, 11:16 AM
Đã up lại hòa âm viết tay

tranthanhbinh842000
21-06-2015, 12:49 PM
Thanhk ban nhieu, chuc suc khoe

truongquy
21-06-2015, 03:52 PM
Mình up lại vần I và W

minhhao4575
08-08-2015, 02:19 PM
Thank chủ thớt nhé. Bác tốt bụng quá

Phanhoa.ntt2
14-08-2015, 09:05 PM
cam on ban

truongquy
17-09-2015, 09:00 AM
cam on ban
Chúc bạn tìm được niềm vui.

tuyetden
21-09-2015, 03:46 PM
Anh ơi cho em xin sheet nhac Nợ em một khúc dân ca nha, em cám ơn nhiều :)

anhho377
27-09-2015, 11:45 PM
thankssssssss

malai2
28-09-2015, 05:55 AM
Cám ơn các ban
Mình đã tải về được hết

truongquy
28-09-2015, 10:20 AM
Cám ơn các ban
Mình đã tải về được hết
Chúc bạn có nhiều niềm vui.

Nguyen Dang Thoai
29-10-2015, 08:24 PM
Tôi muốn xin bài hát Việt Nam gấm hoa nhưng không thấy vần V đâu cả, chỉ giúp tôi nhé, xin cảm ơn.

truongquy
30-10-2015, 09:03 AM
Tôi muốn xin bài hát Việt Nam gấm hoa nhưng không thấy vần V đâu cả, chỉ giúp tôi nhé, xin cảm ơn.
Mình không có bài VN Gấm Hoa.
Nhạc Việt : [Only registered and activated users can see links]

malai2
15-12-2015, 04:56 AM
Cám ơn các bạn nhiều lắm

trungthaibinh
15-01-2016, 02:31 PM
Set nhạc Việt nam.co tone của bạn hay .mà không tải được 😐

VKTsheet
15-01-2016, 04:02 PM
Tôi muốn xin bài hát Việt Nam gấm hoa nhưng không thấy vần V đâu cả, chỉ giúp tôi nhé, xin cảm ơn.
Bài nào Google chịu...thì hãy liên hệ " nhà mạng..mobifone, vinaphone..."....sẽ là " cầu nối"...giúp chúng ta .."nhận"...ra nhau...và thế là...bạn đã hơn..." google "...rối đó :D .....( Hihi...tiện thể...nghía cái link...ae " tham khảo "...cho vui nhá....

Em là em...ko buôn bán...chi mô...vì mỗi bài..." em lấy bằng....1/5-> 1/10 của người ta..." thôi :D
Nguồn: [Only registered and activated users can see links] ( khi các bạn ko biết kêu ai, nhờ ai....thì cứ mạnh dạn alo mình..." biết đâu được " ~o):)

truongquy
16-03-2016, 10:09 AM
Set nhạc Việt nam.co tone của bạn hay .mà không tải được ������
Chào bạn, mình vừa kiểm tra lại, tất cả link đều còn tốt. Chúc vui vẻ.