Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8
Tài liệu tự học organ [Lưu trữ] - VietKeyboard

PDA

View Full Version : Tài liệu tự học organHungMusic_NT
27-01-2011, 08:56 PM
Mình sưu tầm được 2 quyển sách Tự Học Keyboard khá hay nên mún share với các thành viên VKB

Tự Học Organ Điện Tử - Phần Cơ Bản

TuHocOrgan_F1
[Only registered and activated users can see links]

Tự Học Organ Điện Tử - Phần Nâng Cao

TuHocOrgan_F2A

[Only registered and activated users can see links]

TuHocOrgan_F2B

[Only registered and activated users can see links]

Pass: hocnhac.net

ntha02187
14-02-2011, 09:54 PM
Anh Hungmusic_nt ơi, em năm nay đã 30 tuổi rồi, thích học đàn organ từ bé nhưng không có điều kiện. Giờ mới bắt đầu mua đàn về học, đi lớp thì ngượng vì toàn các bé thôi, em đi được mấy buổi đành bỏ dở. Hi hi. Hôm nay gặp được quyển tự học đàn organ của bác hay quá, nhưng sao chỉ có nhạc thôi, không thấy có sách hướng dẫn cách đánh gì cả vậy ạ?

HungMusic_NT
14-02-2011, 10:02 PM
Anh Hungmusic_nt ơi, em năm nay đã 30 tuổi rồi, thích học đàn organ từ bé nhưng không có điều kiện. Giờ mới bắt đầu mua đàn về học, đi lớp thì ngượng vì toàn các bé thôi, em đi được mấy buổi đành bỏ dở. Hi hi. Hôm nay gặp được quyển tự học đàn organ của bác hay quá, nhưng sao chỉ có nhạc thôi, không thấy có sách hướng dẫn cách đánh gì cả vậy ạ?

Không biết bác đã học nhạc lý chưa. Bác phải học nhạc lý trước đi đã, học và nắm vững nhạc lý thì nhìn vào nhạc là có thể biết cách đánh như thế nào rồi, tài liệu nhạc lý bác có thể xem ở phần lý thuyết âm nhạc nhé.

[Only registered and activated users can see links]

ishida
05-03-2011, 08:24 PM
File này hungmusic copy trong dia cd kèm theo của sách "Tự Học Organ Điện Tử".
Bạn phải share tài liệu kèm theo thì mới học được chớ!!

gailangchoi
13-06-2011, 07:09 AM
Chỉ toàn file audio thôi, Bác làm ơn up luôn sách lên với chứ thế này thì em chịu thua.
Thanks !

kinghungvuong
20-06-2011, 08:09 PM
Em thích học đàn lắm, em chưa rỏ nhạc lý ,anh cho em tài liệu nhạc lý nha anh.em cảm ơn anh nhiều lắm

VKB Team: Bạn nhớ viết bài tiếng Việt có dấu và viết Hoa đầu bài viết nhé.Thân!!!

vanluuqt
20-06-2011, 11:27 PM
Em thích học đàn lắm, em chưa rỏ nhạc lý ,anh cho em tài liệu nhạc lý nha anh.em cảm ơn anh nhiều lắm

VKB Team: Bạn nhớ viết bài tiếng Việt có dấu và viết Hoa đầu bài viết nhé.Thân!!!
Bạn có thể vào đây để tham khảo nhạc lý cơ bản: [Only registered and activated users can see links]

hoangvantuan301
06-07-2011, 03:42 PM
Ở đây toàn file audio thôi thế này em chịu chết không biết chơi, anh bạn nào có pdf không up lên cho em xem với

trungphuong
07-07-2011, 06:53 PM
Anh hungmusic_NT ơi, em thấy nhạc không chứ có chử đâu anh, giải nén nghe cũng không hiểu gì luôn hehe, anh up luôn quyển sách được không, đây mới là CD đính kèm thôi hà...

xoettruong
07-09-2011, 12:04 AM
=D>anh hùng ơi khi nào onle anh cho em xin STYLE của bài Nếu lúc trước em đừng tới để em đệm thử hay như anh ko
Nếu bạn muốn style đó thì sang topic "Nơi post yêu cầu style" mình post cho.
Bạn không nên xin style trong topic này.
Sẽ bị lạc đề đấy

HoangTuBia
07-09-2011, 04:26 PM
Đây là sách của Cù Minh Nhật rất hay , ai có share lên dùm cái đi , đây là file audio chứ có phải là file chữ đâu mà học mấy pa

langdu69
12-10-2011, 10:36 PM
Mới cướp được, mời các bác xơi.
[Only registered and activated users can see links]

minhthanh88
12-10-2011, 11:11 PM
Bạn kiểm tralaij link đi erro rồi ko dow được..................

hiep710910
13-10-2011, 10:05 AM
Down rất tốt,có vấn đề gì đâu.Cảm ơn bạn đã nhiệt tình đóng góp cho VKB.Bạn nào down không được thì hãy xem lại máy của mình.

tumobi
23-11-2011, 10:22 AM
Làm phiền anh em một chút
em cũng như bác chủ top,cũng rất mê organ từ nhỏ nhưng do không có điều kiện.em cũng gần 30t rồi giờ đi học thấy ngại ghê và cả thời gian không có nữa(nhà con nhỏ và phai đi làm)
em cũng đa tim nhiều tài liệu trên diễn đàn và cả google nữa nhưng do tự tim nên lung tung hết cả nên .
mong bác nào có tài liệu tự hoc organ sắp xếp từ đầu cho em xin (em nghĩ việc này không khó với các bác đã thành cao thủ rồi,)vì được các bác sắp xếp thì học sẽ dễ dàng hơn với tự tìm.
có gì không phải mong các bác bỏ qua cho
em chân thành cả ơn

baongocrong
07-02-2012, 05:32 PM
Chào tất cả các ace,
Cho mình xin ý kiến của các ace nhé, mình mới bắt đầu tập organ thì từng bước phải như thế nào, về nhạc lý thì mình nắm căn bản rồi, thị tấu mình còn quá chậm đối với bài chưa biết, còn bài quen thì mình có thế theo được và có thể ko nhìn khuông, có phải mới đầu chỉ tập luyện ngón, và nhớ điệu, sau 1 thời gian mới chơi kèm style hả các bác, không nên lười biếng xài org quá sịn để k phát triển đôi tay phải không các bác.

Xin các bác cho e xin ý kiến nha,
Cảm ơn nhiều nhiều - Bảo:-|

duyba
19-02-2012, 12:38 PM
Mấy anh đi trước cho em hỏi tí.
Em đang học organ tinh ra cũng 8 tháng rồi mà chỉ học được bài nào thì chơi bài đó bài nào chưa học thì pó tay.(8 tháng khoàng 20 bài mà đánh chưa đệm được nhiều nữa. Hiện cho chỗ em đang học không dạy lý thuyết chỉ thực hành thôi.
Ví dụ như muốn học bài nào thì dạy bài đó.
Mấy Pro đi trước cho xin tí ý kiến về cách học này và cho em xin phương thức học đúng nha
Học kiểu này chẳng biết bao giờ mới đi Show được nũa hixhix. em ở Kiên Giang các bác ơi

VKB Team : Những topic bạn lập ra đều có ở Forum lâu rồi , bạn chịu khó tìm kĩ trước khi mở topic mới nhé

anhtuandkz
19-02-2012, 04:37 PM
Bạn phải nói là muốn học để làm gì học để nay mai làm gì ?hay học để biết để chơi thôi?
phải rõ lý do thì mọi người mới tư vấn được cho bạn chứ ?

Gunyzero1997
19-02-2012, 05:12 PM
Mấy anh đi trước cho em hỏi tí.
Em đang học organ tinh ra cũng 8 tháng rồi mà chỉ học được bài nào thì chơi bài đó bài nào chưa học thì pó tay.(8 tháng khoàng 20 bài mà đánh chưa đệm được nhiều nữa. Hiện cho chỗ em đang học không dạy lý thuyết chỉ thực hành thôi.
Ví dụ như muốn học bài nào thì dạy bài đó.
Mấy Pro đi trước cho xin tí ý kiến về cách học này và cho em xin phương thức học đúng nha
Học kiểu này chẳng biết bao giờ mới đi Show được nũa hixhix. em ở Kiên Giang các bác ơi

Bạn muốn học Organ thì bạn phải biết trước tiên căn bản về nhạc lý và sau đo slaf lòng say mê âm nhạc của bạn chứ nếu bạn mà không có lòng học thì học chừng mấy năm cũng vậy thôi. Góp ý chân thành nhé !!!

BaoNgocKeyboard
19-02-2012, 06:52 PM
Mấy anh đi trước cho em hỏi tí.
Em đang học organ tinh ra cũng 8 tháng rồi mà chỉ học được bài nào thì chơi bài đó bài nào chưa học thì pó tay.(8 tháng khoàng 20 bài mà đánh chưa đệm được nhiều nữa. Hiện cho chỗ em đang học không dạy lý thuyết chỉ thực hành thôi.
Ví dụ như muốn học bài nào thì dạy bài đó.
Mấy Pro đi trước cho xin tí ý kiến về cách học này và cho em xin phương thức học đúng nha
Học kiểu này chẳng biết bao giờ mới đi Show được nũa hixhix. em ở Kiên Giang các bác ơi

Đúng đấy! Có người học 3 năm thậm chí là lâu hơn nữa cũng chưa đệm được nhưng có người học 3 tháng cũng có thể đệm sơ sơ vì họ hiểu cách học bạn ạ. Đệm hát khó mà dễ, dễ mà khó. Mình đây học lâu rồi nhưng cũng mù mờ lắm bạn. Nhưng mình nói ra một số phương pháp học có thể đệm được trong thời gian ngắn nhất như sau.
Bạn mà học tốt nhạc lý thì nền tảng sẽ tốt hơn những bạn không học. Tuy nhiên người giỏi nhạc lý chắc gì đã chơi đàn và đệm đàn người chưa từng học trường nhạc nào. Vì vậy tự học công với niềm đam mê học hỏi người này người khác chính là yếu tố thành công đó bạn. Không học trường lớp tử tế nhưng họ đi học chỗ này chỗ nọ, người này người kia và có vốn năng khiếu...
Nhưng mình khuyên bạn nên đi theo con đường học cơ bản trước.
Bạn đã học 8 tháng, thời gian không nhiều đối với một người có thể nghe và đệm được, âm nhạc cần thời gian mà bạn vì vậy bạn khoan hãy lo lắng.
Lâu nay bạn đã chơi được một số bài hát kiểu độc tấu phải không? Bây giờ bạn hãy chơi bài đó và chỉ chơi đoạn dạo đầu sau đó đi hợp âm nhưng không đánh giai điệu của bài. Như thế là đệm hát rồi đó.Nhưng mình chắc rằng khi bạn chơi giai điệu thì bạn nhớ hợp âm nhưng khi không chơi giai điệu thì chưa chắc bạn đã nhớ cho đến hết bài.
Bạn hãy học hòa âm trước, tức là phần tay trái của 2 giọng la thứ và đô trưởng.
Hãy bắt đầu với vòng hòa thanh đơn giản I - IV - V
Hãy chơi những bài dễ thôi, những bài thiếu nhi đơn giản, tập ghi hợp âm ...
Nói thì nhiều lắm. Bạn hãy tìm một người thầy!

duyba
20-02-2012, 09:00 AM
Mình cũng muốn học lý thuyết nhưng ở đây không dạy mới chết chứ?????
Mình chả biết I- IV-V là gí cả, rồi hòa âm là gì???
Mong Anh em chỉ giáo thêm
À sẵn tiện cho hỏi: Mình học đàn là học từng bài hay là học tổng quát gặp bài nào chơi cũng được??? mình đang học từng bài nè học như vầy chừng nào đi Show được
Cảm ơn

Keyboard_KevinLong
01-03-2012, 10:28 AM
Mình cũng muốn học lý thuyết nhưng ở đây không dạy mới chết chứ?????
Mình chả biết I- IV-V là gí cả, rồi hòa âm là gì???
Mong Anh em chỉ giáo thêm
À sẵn tiện cho hỏi: Mình học đàn là học từng bài hay là học tổng quát gặp bài nào chơi cũng được??? mình đang học từng bài nè học như vầy chừng nào đi Show được
Cảm ơn

Trời ạ, bạn siêng tý đi, kiếm ông thày mà dạy, còn muốn làm nhạc công thì kiếm ngay một anh nhạc công bái sư.^:)^

tholamnd
04-03-2012, 06:23 PM
Ở đây toàn file audio thôi thế này em chịu chết không biết chơi, anh bạn nào có pdf không up lên cho em xem với
Bài này mình tìm thấy các anh ở bên hocnhac.net. Với video của một "anh Thầy" người Pháp, chỉ là những kỹ thuật cơ bản thôi, nhưng sau một thời gian 3 tháng luyện tập thì mình lên tay hẵn đó. Chúc bạn thành công!!!bạn sử dụng tạm 2 /6 bài trước nha. mấy bài sau mình sẽ up cho bạn sau.:-"[-O<
[Only registered and activated users can see links]

linhthuong
06-03-2012, 09:56 AM
Cho pass đi bạn............................................. ..........

phuck8
08-04-2012, 06:11 PM
Gửi các bạn một số sách dạy đệm đàn piano.
Sách dưới dạng PDF, khi mở sách có thể bấm vào hình cái loa để nghe bài tập.

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

HoangTuBia
08-04-2012, 10:53 PM
Gửi các bạn một số sách dạy đệm đàn piano.
Sách dưới dạng PDF, khi mở sách có thể bấm vào hình cái loa để nghe bài tập.

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Thieu file Audio và Video nên đâu có nghe duoc đâu bạn ??

phuck8
09-04-2012, 06:56 PM
G Gửi bạn HoangTuBia
Bạn không thể coi Video được vì thiếu 1 phần, tôi không uoload lên được vì File này quá lớn, khoảng 500MB.
Tuy nhiên nếu bạn chỉ bấm vào hình cái loa thì có thể nghe Audio được.

Xin lỗi vì không up lên đầy đủ.

Bạn HoangTuBia
Nếu bạn cho mình địa chỉ Mail, mình có thể thử gừi trực tiếp.
Theo cách này có thể gửi file lớn được.

VKB Team : Gộp bài

HoangTuBia
09-04-2012, 07:34 PM
Bạn HoangTuBia
Nếu bạn cho mình địa chỉ Mail, mình có thể thử gừi trực tiếp.
Theo cách này có thể gửi file lớn được.
[Only registered and activated users can see links]

duyenanhvl
13-04-2012, 09:35 PM
2 Đĩa DVD dạy Organ của thầy Nguyễn Duy Ngôn, mình Down về và chuyển thành File "FLV" đây. Bạn nào có nhu cầu thì vào Link sau nhé !
Đĩa 1 :

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links])Đĩa 2 :
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Chương trình nối File :
[Only registered and activated users can see links]

Các bạn chú ý : Khi nhấp vào link nó sẽ vào trang "ADF.LY" các bạn thấy ở góc phải có thời chờ 5 giây, đợi đếm ngược hết 5 giây bạn nhấp vào "Skip AD" (Bỏ qua quảng cáo) ==> sẽ thấy Link.

Link "Mediafire.com" download nhanh. Các bạn Load về để cùng 1 thư mục rồi dùng chương trình nối File Ghép lại nhé.

Chúc các bạn vui !

DungTyros4
13-04-2012, 09:38 PM
2 Đĩa DVD dạy Organ của thầy Nguyễn Duy Ngôn, mình Down về và chuyển thành File "FLV" đây. Bạn nào có nhu cầu thì vào Link sau nhé !
Đĩa 1 :
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Đĩa 2 :
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Chương trình nối File :
[Only registered and activated users can see links]

Link "Mediafire.com" download nhanh. Các bạn Load về để cùng 1 thư mục rồi dùng chương trình nối File Ghép lại nhé.

Chúc các bạn vui !
Ông thầy này dậy nhìn hợp âm có vẻ không ổn cho lắm

ViHuynh_BG
13-04-2012, 10:49 PM
Đĩa phiên bản 1 à bạn. Có đĩa mới ra ai có up lên đi.

thach_0207
14-05-2012, 06:27 PM
Ủa sao em tải mấy cái file này về toàn là có password. Em không mở được, cho em xin pass với ! #-o . TKs
Mà thôi thấy pass rồi : hocnhac.net .tks vì những file này !

Mấy cái file audio này em đành bó tay. Em mới học đàn mà nghe mấy cái này thì "bơi" luôn ! hixhix, các bác cho em xin luôn sách hướng dẫn luôn nhá !

VKB Team : Gộp bài

HongDiep*
16-06-2012, 12:04 AM
Em cũng có góp ý, mấy cái file này người chưa biết gì nghe hiểu chết liên luôn ạ

tholamnd
24-06-2012, 07:50 AM
Cho pass đi bạn............................................. ..........
Mình thề là không để pass. Các anh admin xem lại giúp em em không rõ.

TDMIT
27-06-2012, 09:12 AM
Nghe mấy cái file Audio thấy thích quá, nhưng hong biết làm sao để "bắt chước". Mong các sư huynh cho kèm thêm tài liệu dạng sách để có thể đọc và thực hành theo các file Audio trên. Rất cảm ơn.

minhkg0808
27-06-2012, 12:01 PM
Không có pass sao mo đay .xem lại đi chủ thớt ơi:D

laplaya
02-08-2012, 04:15 PM
Nghe mấy cái file Audio thấy thích quá, nhưng hong biết làm sao để "bắt chước". Mong các sư huynh cho kèm thêm tài liệu dạng sách để có thể đọc và thực hành theo các file Audio trên. Rất cảm ơn.
Sách để các bạn tự học đây (theo 2 CD mà bạn hungmusic_nt đã post ở trên)
Cuốn 1
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Cuốn 2
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Mình không có máy scan nên chụp bằng máy ảnh nên có thể có chỗ không được rõ lắm:D

hankedatinh@yahoo.com
06-08-2012, 03:39 PM
Mình mới học organ được 2 tuần, nhưng sao mình chưa thấy đánh được bài nào hết. mình thấy chơi chậm quá. các bác nào có phương pháp nào học tốt không chỉ minh với.

dsovannaret
18-08-2012, 03:00 PM
em co down may bai nhac tu hoc dan organ nhung khong co password anh cho em xin nhe.


VKB Team : Bạn nhớ viết hoa đầu câu và tiếng việt đủ dấu ……. thân!

minhduc2005
07-09-2012, 04:31 PM
Password là hocnhac.net

Minh lay file về giải nén ra ok, sử dụng tài liệu dưới dạng PDF, nhưng khi in ra thì hơi đen, tốn mực, cám ơn bạn rất nhiều.

martinv2
18-10-2012, 03:40 AM
Muốn chơi được thì phải ráng chăm chỉ mà học bạn nhé. Cái môn này đòi hỏi ở bạn tính kiên trì đấy...Cố lên..rồi bạn sẽ thành công:D

TRUNG 25
18-10-2012, 07:18 AM
Phần nâng cao có phần sách kèm theo không anh Hung music , nếu có xin anh cho luôn 1 thể. thank anh trước.

laplaya
18-10-2012, 03:31 PM
Phần nâng cao có phần sách kèm theo không anh Hung music , nếu có xin anh cho luôn 1 thể. thank anh trước.
Mình đã post sách Tự học 2 cuốn Cơ bản và Nâng cao theo 2CD của bạn hungmusic_nt ở topic này. Bạn tìm lại và down về nhé;))

bk-201
29-10-2012, 09:24 PM
file mediafire bị xóa rùi

lananhphuocloi
21-11-2012, 08:26 PM
Gửi anh Phuc-8
[Only registered and activated users can see links]
Cảm ơn anh trước nhé.

bunthiu84
16-12-2012, 04:17 PM
link die rồi bạn ơi , up lại dùm với , thank

tonyquach
18-12-2012, 10:47 AM
Có ACE nào có tài liệu tự học organ này không up lại với Link hỏng rồi

nhakhoahoc
31-12-2012, 04:02 PM
sao ko tai duoc bai vay Tự Học Organ Điện Tử - Phần Cơ Bản

anhtukeyboard
03-01-2013, 03:24 PM
up hộ CD cho em vs dowload lý thuyết chưa có cd a. thanks

bigbangvip.98
24-01-2013, 04:03 PM
mọi người ơi! ch0 e hỏi: e chưa biết gì về đàn nhạc cả, nhưng lại rất iêu thíc âm nhạc cả
e muốn xin mọi người chút kinh nghiệm về đàn ạ...cảm ơn m.n trước ạ:D

Đào Duy Biên
24-01-2013, 04:17 PM
Tôi muốn tìm mua cho em tôi 01 cây organ 2100 để học. Anh em nào dư hoặc không dùng đến nữa thì bán lại cho mình nhé. Mình đang ở Củ Chi - TP.HCM

hotuannhat
24-01-2013, 05:28 PM
Anh ơi đường link bị lỗi rồi e không tải về máy được

nguyenan1975
15-02-2013, 12:00 PM
Đúng như bạn hotuannhat nói ở trên. Các links download đều đưa đến trang có chữ Invalid or Deleted file. Do đó không down được. Không biết lý do là sao?.

laplaya
19-02-2013, 07:37 PM
Anh ơi đường link bị lỗi rồi e không tải về máy được


Đúng như bạn hotuannhat nói ở trên. Các links download đều đưa đến trang có chữ Invalid or Deleted file. Do đó không down được. Không biết lý do là sao?.

Lý do là lâu rồi không có người click vào mấy đường link đó và down về. Các bạn tìm ở tr.4 topic này có link sách Tự học organ điện tử mà mình đã post lại:D

puppy307
04-03-2013, 09:37 PM
Mình sưu tầm được 2 quyển sách Tự Học Keyboard khá hay nên mún share với các thành viên VKB

Tự Học Organ Điện Tử - Phần Cơ Bản

TuHocOrgan_F1
[Only registered and activated users can see links]

Tự Học Organ Điện Tử - Phần Nâng Cao

TuHocOrgan_F2A

[Only registered and activated users can see links]

TuHocOrgan_F2B

[Only registered and activated users can see links]

Pass: hocnhac.net
link die rồi ạ, bạn có thể gửi bản khác được không?

puppy307
04-03-2013, 09:49 PM
hehe, xin lỗi ạ. em chưa đọc đến trang cuối. hì hì. em down được rồi ạ. Em đọc xong có thắc mắc gì mong mọi người giúp đỡ. Thank all!

nonghungson
14-04-2013, 10:52 PM
Link die mất rồi bác ơi? cho ae xin link mới còn sống với?

ngotoan
14-04-2013, 11:05 PM
Gữi lại cho a e đi bác!!!!!!!!!!!!!!!

nhatky7
21-04-2013, 03:41 PM
link die rồi bạn ơi, cảm ơn nhé

gfxvn
30-04-2013, 04:45 PM
Hôm nay em mới tìm được tài liệu này thì link đã die hết rồi bác có thể up lại được không ạ .
thank

quocdoan87
26-05-2013, 12:45 PM
Admin ơi, các link dưới đây bị xóa hết rùi em download không được, nhờ anh em ai có tài liệu này post lại giùm mình. thanks

congduy_organ
26-05-2013, 03:18 PM
Link chết rồi bạn ơi. Vui lòng UP lại giúp anh em bạn nhé.

thichnokia1202
10-07-2013, 09:59 AM
link die rồi
bạn nào có gửi vào email cho mình nhé, thanks
[Only registered and activated users can see links]

minhq34
10-07-2013, 10:28 AM
link k vao dc8-|?????????????????????/////////////////////

greenwalker
21-08-2013, 12:54 PM
ban post lai dc ko, link mediafire die ban a, thanks

yeuamnhac.net
16-09-2013, 09:01 PM
bac oi file bi xoa mat roi...bac vui long cho minh file khac nhe

oanh174
19-10-2013, 10:10 AM
Link không download được bạn ơi, mặc dù vậy cũng xin cảm ơn, khi nào tiện, bạn để lên dùm nhé.

buivanhung2010
08-11-2013, 03:11 PM
uiiiii tiếc quá...lâu lâu có bài hay mà link die hết rồi bác oii

nguyenvu@2704
12-11-2013, 07:59 PM
Link die rồi chủ thớt ơi.

langtuhepho
14-01-2014, 10:58 AM
link die roi,...

kimhofrance
18-02-2014, 11:48 PM
minh moi tai duoc sach tu hoc organ co ban và nang cao. Ban coi lai phan tren mot chut, Ban laplaya co de link và khi thau xong thi nhung files là hinh jpg

a3khia86
26-02-2014, 12:30 PM
Sách để các bạn tự học đây (theo 2 CD mà bạn hungmusic_nt đã post ở trên)
Cuốn 1
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Cuốn 2
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
Mình không có máy scan nên chụp bằng máy ảnh nên có thể có chỗ không được rõ lắm:D

Mình đã chuyển từ file ảnh của bạn laplaya cung cấp sang định dạng file pdf hỗ trợ cho mọi người tiện xem hơn.
Cuốn 1 (Căn bản) : Download ([Only registered and activated users can see links])

Cuốn 2 (nâng cao) : Download ([Only registered and activated users can see links])

Các bạn click vào chữ download bên trên, sau đó chờ 5 giây, rồi click Skip Ad sẽ hiển thị link download.

Chúc các bạn luyện đàn thật tốt nhé :)

kukusung115
28-03-2014, 02:07 PM
[Only registered and activated users can see links]

KENNYS-VU
28-03-2014, 02:09 PM
[Only registered and activated users can see links]
Tìm thầy mà học chứ 1 mình làm sao mà mò được hả bạn?

boram278
28-03-2014, 02:13 PM
Tìm thầy mà học chứ 1 mình làm sao mà mò được hả bạn?
Có căn bản rồi mò còn không ra nữa anh ơi chỉ em với

KENNYS-VU
28-03-2014, 02:15 PM
Có căn bản rồi mò còn không ra nữa anh ơi chỉ em với
Cái bạn nên liên hệ với thầy monkey bạn nhé.

boram278
28-03-2014, 02:18 PM
Cái bạn nên liên hệ với thầy monkey bạn nhé.
Anh có số anh ấy không cho em với

KENNYS-VU
28-03-2014, 02:19 PM
Anh có số anh ấy không cho em với
Số của thầy monkey đó nha...0909651256

boram278
28-03-2014, 02:20 PM
Số của thầy monkey đó nha...0909651256
Cám ơn anh nhiều nha để em gọi thử

langthangmotminh
07-04-2014, 10:00 AM
Chào các anh chị, em là thành viên mới!

Em muốn down sách tự học keyboard mà không down được, không biết làm cách nào anh chị nhỉ?
Cảm ơn anh chị nhiều nha.

dpluan2007
06-07-2014, 07:16 PM
link bị xóa rồi thầy ơi, vui lòng cho em xin link khác đi, thanks

laplaya
06-07-2014, 09:33 PM
link bị xóa rồi thầy ơi, vui lòng cho em xin link khác đi, thanks

Link sách bạn xem ở tr.4 mình đã up rồi, còn đây là link 2 CD kèm theo sách:D
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

tranngocdang
27-08-2014, 12:31 PM
trời mấy bác ko up 7 đĩa dvd của thầy ngôn lên đi

tranthanhbinh842000
28-12-2014, 09:18 AM
tải Phần mềm nối vi deo này về sau kèm theo link nè, sau đó tải video thầy ngôn về nối lại là ok
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

quatangmienphi
09-02-2015, 07:57 AM
Links chết rùi bác ui :-?

nguyenhiep.13
28-06-2015, 09:38 PM
Mình đã tải file của bạn laplaya về nhưng vì là file ảnh nên khi in ra đen thui à, có bạn nào biết cách khắc phục không? laplaya ơi, bạn có thể scan lại sách được không? Thanks nhiều!

tranhuyenkct
20-11-2015, 06:53 PM
<tbody>
Báo giá đàn và học phí Piano, organ, guitar giá rẻ nhất thị trường : ([Only registered and activated users can see links])


giá đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
học đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


bán đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
học organ cơ bản ([Only registered and activated users can see links])


mua dan piano ([Only registered and activated users can see links])
dạy đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


bán piano ([Only registered and activated users can see links])
cách học organ nhanh nhất ([Only registered and activated users can see links])


ban dan piano ([Only registered and activated users can see links])
học đàn organ ở đâu ([Only registered and activated users can see links])


gia dan piano ([Only registered and activated users can see links])
đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


mua đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
bán đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


mua piano ([Only registered and activated users can see links])
đàn organ yamaha ([Only registered and activated users can see links])


đàn piano giá rẻ ([Only registered and activated users can see links])
mua dan organ cu ([Only registered and activated users can see links])


mua đàn piano cũ ([Only registered and activated users can see links])
mua đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


giá piano ([Only registered and activated users can see links])
dan piano ([Only registered and activated users can see links])


dan piano gia re ([Only registered and activated users can see links])
piano điện ([Only registered and activated users can see links])


piano cơ ([Only registered and activated users can see links])
đàn piano điện ([Only registered and activated users can see links])


mua đàn piano điện ([Only registered and activated users can see links])
yamaha grand ([Only registered and activated users can see links])


mua dan piano o dau ([Only registered and activated users can see links])
piano dien ([Only registered and activated users can see links])


piano giá rẻ ([Only registered and activated users can see links])
dạy đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


piano điện giá rẻ ([Only registered and activated users can see links])
hoc organ can ban ([Only registered and activated users can see links])


mua piano điện ([Only registered and activated users can see links])
cách học đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


mua dan piano cu ([Only registered and activated users can see links])
mua dan organ o dau ([Only registered and activated users can see links])


mua ban dan piano ([Only registered and activated users can see links])
học organ ([Only registered and activated users can see links])


mua bán piano ([Only registered and activated users can see links])
hoc dan organ co ban ([Only registered and activated users can see links])


mua đàn piano ở đâu ([Only registered and activated users can see links])
trung tam day dan organ ([Only registered and activated users can see links])


dan piano gia bao nhieu ([Only registered and activated users can see links])
day danh dan organ ([Only registered and activated users can see links])


bán đàn piano cơ ([Only registered and activated users can see links])
hoc dan organ online ([Only registered and activated users can see links])


ban dan piano yamaha ([Only registered and activated users can see links])
học đàn organ ở đâu ([Only registered and activated users can see links])


gia tien dan piano ([Only registered and activated users can see links])
danh dan organ ([Only registered and activated users can see links])


gia ban dan piano ([Only registered and activated users can see links])
hoc dan organ yamaha ([Only registered and activated users can see links])


piano kawai ([Only registered and activated users can see links])
học nhạc ([Only registered and activated users can see links])


bán đàn piano yamaha ([Only registered and activated users can see links])
dem dan organ ([Only registered and activated users can see links])


piano roland ([Only registered and activated users can see links])
xem dan organ ([Only registered and activated users can see links])


bán piano điện giá rẻ ([Only registered and activated users can see links])
chơi đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


mua dan piano gia re ([Only registered and activated users can see links])
day hoc dan organ ([Only registered and activated users can see links])


gia cua dan piano ([Only registered and activated users can see links])
cách học đàn organ nhanh nhất ([Only registered and activated users can see links])


đàn piano giá rẻ nhất ([Only registered and activated users can see links])
hoc dem dan organ ([Only registered and activated users can see links])


phim piano ([Only registered and activated users can see links])
sach day dan organ ([Only registered and activated users can see links])


cần bán piano ([Only registered and activated users can see links])
hoc dan organ ([Only registered and activated users can see links])


bán đàn piano giá rẻ ([Only registered and activated users can see links])
bán đàn organ yamaha ([Only registered and activated users can see links])


bán piano cơ ([Only registered and activated users can see links])
day dan organ ([Only registered and activated users can see links])


mua piano cũ ([Only registered and activated users can see links])
hoc choi dan organ ([Only registered and activated users can see links])


giá đàn piano rẻ nhất ([Only registered and activated users can see links])
nhac dan organ ([Only registered and activated users can see links])


piano u3h ([Only registered and activated users can see links])
học đánh đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


piano viet nam ([Only registered and activated users can see links])
huong dan hoc dan organ ([Only registered and activated users can see links])


piano rẻ ([Only registered and activated users can see links])
day hoc organ ([Only registered and activated users can see links])


các loại piano ([Only registered and activated users can see links])
cach hoc dan organ ([Only registered and activated users can see links])


piano trắng ([Only registered and activated users can see links])
hoc danh organ ([Only registered and activated users can see links])


piano secondhand ([Only registered and activated users can see links])
hoc nhac organ ([Only registered and activated users can see links])


piano rẻ nhất ([Only registered and activated users can see links])
hoc organ o dau ([Only registered and activated users can see links])


yamaha ([Only registered and activated users can see links])
phuong phap hoc dan organ ([Only registered and activated users can see links])


hoc nhac piano ([Only registered and activated users can see links])
hoc organ tren mang ([Only registered and activated users can see links])


dạy piano ([Only registered and activated users can see links])
tự học đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


học piano ở hà nội ([Only registered and activated users can see links])
hoc choi organ ([Only registered and activated users can see links])


hoc danh piano ([Only registered and activated users can see links])
hoc dan organ nhanh nhat ([Only registered and activated users can see links])


cach hoc dan piano ([Only registered and activated users can see links])
tự học organ ([Only registered and activated users can see links])


học piano ([Only registered and activated users can see links])
học đàn organ online ([Only registered and activated users can see links])


day hoc dan piano ([Only registered and activated users can see links])
hoc dem organ ([Only registered and activated users can see links])


hoc piano o dau ([Only registered and activated users can see links])
hoc don organ ([Only registered and activated users can see links])


học đàn piano ở đâu ([Only registered and activated users can see links])
hoc dan ([Only registered and activated users can see links])


hoc danh dan piano ([Only registered and activated users can see links])
hoc dan organ o dau ([Only registered and activated users can see links])


hoc dan piano o dau ([Only registered and activated users can see links])
tu hoc dan organ ([Only registered and activated users can see links])


tự học piano ([Only registered and activated users can see links])
học đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


be hoc dan piano ([Only registered and activated users can see links])
dan yamaha ([Only registered and activated users can see links])


huong dan hoc dan piano ([Only registered and activated users can see links])
sua dan organ ([Only registered and activated users can see links])


học đánh đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
bán đàn organ yamaha cũ ([Only registered and activated users can see links])


dạy đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
mua đàn organ cũ ([Only registered and activated users can see links])


day danh dan piano ([Only registered and activated users can see links])
đàn organ cho bé ([Only registered and activated users can see links])


học đàn ([Only registered and activated users can see links])
đàn yamaha ([Only registered and activated users can see links])


hoc dem piano ([Only registered and activated users can see links])
đàn dương cầm ([Only registered and activated users can see links])


học đánh đàn organ ([Only registered and activated users can see links])
dan organ ([Only registered and activated users can see links])


nhac organ ([Only registered and activated users can see links])
organ yamaha ([Only registered and activated users can see links])


day dan piano ([Only registered and activated users can see links])
dan organ yamaha ([Only registered and activated users can see links])


học piano ở đâu ([Only registered and activated users can see links])
dan organ gia re ([Only registered and activated users can see links])


cách học đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
gia dan organ ([Only registered and activated users can see links])


tự học đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
gia dan organ yamaha ([Only registered and activated users can see links])


học piano cơ bản ([Only registered and activated users can see links])
đàn organ yamaha ([Only registered and activated users can see links])


cách học piano ([Only registered and activated users can see links])
giá đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


guitar aucoustic ([Only registered and activated users can see links])
mua dan organ ([Only registered and activated users can see links])


đàn guitar yamaha ([Only registered and activated users can see links])
mua dan organ cu ([Only registered and activated users can see links])


guitar classic ([Only registered and activated users can see links])
ban dan organ ([Only registered and activated users can see links])


guitar hay ([Only registered and activated users can see links])
dan organ cu ([Only registered and activated users can see links])


dan guitar ([Only registered and activated users can see links])
bán đàn organ cũ ([Only registered and activated users can see links])


mua đàn guitar ([Only registered and activated users can see links])
đàn organ ([Only registered and activated users can see links])


guitar dien ([Only registered and activated users can see links])
dan organ casio ([Only registered and activated users can see links])


guitar việt ([Only registered and activated users can see links])
organ casio ([Only registered and activated users can see links])


đàn guitar ([Only registered and activated users can see links])
mua ban dan organ ([Only registered and activated users can see links])


bán đàn guitar ([Only registered and activated users can see links])
đàn organ casio ([Only registered and activated users can see links])


mua dan guitar ([Only registered and activated users can see links])
đàn organ cũ ([Only registered and activated users can see links])


giá đàn guitar ([Only registered and activated users can see links])
giá đàn organ yamaha ([Only registered and activated users can see links])


gia dan guitar ([Only registered and activated users can see links])
dan organ yamaha 3000 ([Only registered and activated users can see links])


mua guitar ([Only registered and activated users can see links])
dan organ yamaha cu ([Only registered and activated users can see links])


đàn guitar giá rẻ ([Only registered and activated users can see links])
đàn organ giá rẻ ([Only registered and activated users can see links])


bán đàn guitar cũ ([Only registered and activated users can see links])
đàn ghita ([Only registered and activated users can see links])


giá guitar ([Only registered and activated users can see links])
dan guitar hay ([Only registered and activated users can see links])


đàn guitar cũ ([Only registered and activated users can see links])
các loại đàn guitar ([Only registered and activated users can see links])


dan guitar cu ([Only registered and activated users can see links])
guitar thùng ([Only registered and activated users can see links])


dan guitar gia re ([Only registered and activated users can see links])
mua đàn guitar ở đâu ([Only registered and activated users can see links])


chơi đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
mua ban guitar ([Only registered and activated users can see links])


hoc choi dan piano ([Only registered and activated users can see links])
chơi guitar ([Only registered and activated users can see links])


cách đánh đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
guitar yamaha ([Only registered and activated users can see links])


danh dan piano ([Only registered and activated users can see links])
guitar cũ ([Only registered and activated users can see links])


học chơi piano ([Only registered and activated users can see links])
guitar gia re ([Only registered and activated users can see links])


hoc piano don gian ([Only registered and activated users can see links])
mua dan guitar cu ([Only registered and activated users can see links])


học piano online ([Only registered and activated users can see links])
bán dây đàn guitar ([Only registered and activated users can see links])


dạy học piano ([Only registered and activated users can see links])
tự học guitar ([Only registered and activated users can see links])


chơi piano ([Only registered and activated users can see links])
học guitar cơ bản ([Only registered and activated users can see links])


dạy đánh đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
học đàn guitar ([Only registered and activated users can see links])


học piano hà nội ([Only registered and activated users can see links])
học guitar ([Only registered and activated users can see links])


học đàn piano online ([Only registered and activated users can see links])
cách học đàn guitar ([Only registered and activated users can see links])


trung tâm dạy đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
học đàn guitar cơ bản ([Only registered and activated users can see links])


tap danh dan piano ([Only registered and activated users can see links])
mua ban dan organ cu ([Only registered and activated users can see links])


lớp học đàn piano ([Only registered and activated users can see links])
organ gia re ([Only registered and activated users can see links])


cách chơi piano ([Only registered and activated users can see links])
mua organ ([Only registered and activated users can see links])


dạy chơi piano ([Only registered and activated users can see links])
gia organ yamaha ([Only registered and activated users can see links])


dan organ cu gia re ([Only registered and activated users can see links])
ban dan organ cu ([Only registered and activated users can see links])


dan organ roland ([Only registered and activated users can see links])
dan organ yamaha 550 ([Only registered and activated users can see links])


mua ban organ ([Only registered and activated users can see links])
gia ban dan organ ([Only registered and activated users can see links])


organ cũ ([Only registered and activated users can see links])
mua dan organ yamaha ([Only registered and activated users can see links])


bán organ cũ ([Only registered and activated users can see links])
gia organ ([Only registered and activated users can see links])


lớp học piano ([Only registered and activated users can see links])
organ roland ([Only registered and activated users can see links])


học đánh piano ([Only registered and activated users can see links])
tim mua dan organ ([Only registered and activated users can see links])</tbody>

phuocsangit
18-06-2016, 08:19 AM
Chân thành cảm ơn....

muatran
18-06-2016, 09:50 AM
Mình đã tải file của bạn laplaya về nhưng vì là file ảnh nên khi in ra đen thui à, có bạn nào biết cách khắc phục không? laplaya ơi, bạn có thể scan lại sách được không? Thanks nhiều!

Bạn lên Youtube search những video của Trần Khánh Produce mà học chứ những bài của Thầy Ngôn mình thấy rất đơn điệu... tài liệu thì cứ luyện mấy quyển của Lê Vũ là oke rồi, muốn cao tay hơn thì luyện thêm quyển Method rose ( mấy sách này ngoài tiệm đầy ra)

duongquocchinh
25-08-2016, 07:31 PM
Mình sưu tầm được 2 quyển sách Tự Học Keyboard khá hay nên mún share với các thành viên VKB

Tự Học Organ Điện Tử - Phần Cơ Bản

TuHocOrgan_F1
[Only registered and activated users can see links]

Tự Học Organ Điện Tử - Phần Nâng Cao

TuHocOrgan_F2A

[Only registered and activated users can see links]

TuHocOrgan_F2B

[Only registered and activated users can see links]

Pass: hocnhac.net
Link này hỏng hết ròi, anh e nào có thì up lại cho mình xin với, đang cần gấp ạ, sách thì có ròi nhưng file Audio để nghe thì ko có ạ! thanks

gailangchoi
25-08-2016, 09:23 PM
Link chết rồi bạn, upload lại giúp đi. Cảm ơn!

duongquocchinh
26-08-2016, 04:27 PM
ANh e nào up lại hộ link với, cảm ơn nhiều nhé