Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8

Warning: Function eregi_replace() is deprecated in ..../archive/index.php(477) : eval()'d code on line 8
Phần mềm chép nhạc Sibelius (5,6,7) [Lưu trữ] - VietKeyboard

PDA

View Full Version : Phần mềm chép nhạc Sibelius (5,6,7)Lưu Già
24-02-2011, 11:10 AM
Đây là phần mềm chép nhạc được đánh giá là tốt nhất hiện nay...
Hiện nay đã có phiên bản 6.0.1.5 Nhưng mình giới thiệu phiên bản 5.0.
Nếu ai chưa có thì có thể Dow về xài.
Trong phần này có đủ Microsoft .NET Framework 2.0 và Crack
Đầu tiên phải cài NET Framework 2.0 (XP) Hoặc NET Framework 4.0 (Win 7) rồi mới cài Sibelius 5.0
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

Key Sibelius 5......NHỚ TẮT PHẦN MỀM DIỆT VIRUT!

[Only registered and activated users can see links]


Bạn mình đã gửi cho mình bản Sibelius 5, mình share lên đây cho ai có nhu cầu nhé:
[Only registered and activated users can see links]

Hướng dẫn chuyển PDF sang Sibelius7 [Only registered and activated users can see links]
Sibelius 7 (new) (Các bạn chú ý đây là bản cài trên Win7 trở lên).
Hướng dẫn cách cài đặt.
1. Các bạn cài theo thứ tự như trong ảnh.

[Only registered and activated users can see links]Sau khi cài xong, vào phần Crac coppy dán vào đường dẫn C:\Program Files\Avid\Sibelius 7

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]Bây giờ các bạn nhấn Patch 2 lần và chọn SARILib.dll và open.

[Only registered and activated users can see links]
Dow ở đây! (nhớ dùng phần mềm ghép các file lại nhé! Dung lượng 3.47GB.

[Only registered and activated users can see links] dd5jbt287d6tsc,5dibmrj0z089348,pyt1tdc4lvyigkg,zzv 8p335d2g83x1,v4pk7vzqf8pj3f8,653vvef9unjvd38,h5cvv 5r8tipirp6,pq623xvd0wlj5r6,xpcqwbz4ox11mrf,4j1a1dh dif359km,x9box0at6bnzrx1,3r7r0i1g5lx6inw,n1kb8urub 449wpx,b4vh1bpi6utt6x1,1txwei666as0nhh,6bsead4scme 3ukp
([Only registered and activated users can see links] yt1tdc4lvyigkg,5dibmrj0z089348,7dd5jbt287d6tsc,653 vvef9unjvd38,zzv8p335d2g83x1,v4pk7vzqf8pj3f8,pq623 xvd0wlj5r6,xpcqwbz4ox11mrf,4j1a1dhdif359km,x9box0a t6bnzrx1,3r7r0i1g5lx6inw,n1kb8urub449wpx,b4vh1bpi6 utt6x1,6bsead4scme3ukp)

HungMusic_NT
24-02-2011, 01:25 PM
Sibelius 6.0.0.54 - phần mềm soạn nhạc hàng đầu

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]


Có rất nhiều phần mềm chuyên dụng giúp các bạn viết các bản nhạc để in ra, một trong số đó là Sibelius. Tuy có dung lượng lớn hơn một số phần mềm cùng chức năng khác nhưng Sibelius 6 lại có khả năng đáp ứng được nhiều yêu cầu của bạn hơn các phần mềm kia. Ở đây xin giới thiệu sơ qua đến các bạn Sibelius 6, tuy không phải là bản mới nhất với nhiều chức năng hơn nhưng nócũng đủ đáp ững yêu cầu của mọi người.

cách sử dụng và một vài chức năng tiêu biểu:


*. Định dạng khuôn nhạc, trang giấy in:

Bạn chọn Star a new score nhấn OK, ngay lúc này bảng định dạng khuân nhạc sẽ đưa ra cho các bạn lựa chọn:

Ở cửa sổ ManuScript Paper bạn chọn định dạng khuân nhạc theo từng nhạc cụ định viết, bạn nhìn sẽ thấy ngay đủ các loại nhạc cụ như: trống, piano, Cello, violon ….
Với các bản nhạc thông thường bạn nên chọn Guitar, đây là định dạng khuân nhạc thông dụng nhất, bạn nhìn của sổ Preview xem đúng không nào.
Bạn có thể nhấn vào Add Instruments để xem thêm một số định dạng khác
Mục Paper size tất nhiên là A4 rồi trừ khi bạn muốn in khổ giấy khác. Xong rồi ấn Next để đến của sổ tiếp theo. Ở đây chứa các kiểu khác nhau của kiểu khuân nhạc cho nhạc cụ bạn vừa chọn. Cái này tùy bạn thôi.
Ngoài ra bạn nhấn vào cửa sổ Main text font để chọn font chữ dùng cho khuân nhạc này nhé. Nhấn Next để tiếp tục:

Bây giờ nó bắt ta xác định:
- Nhịp cho bản nhạc: cái này dân nhạc nhìn cái hiểu ngay , nó chỉ đưa ra các nhịp chuẩn hay sử dụng thôi, nếu nhịp bản nhạc bạn định chép không giống như thế thì bạn chọn Other và điền nhé. Có thể chọn Beam and Rest Groups để tham khảo thêm.
- Start with bar of length: ở đây bạn chọn nốt bắt đầu cho bản nhạc.
- Tempo text: cái này là nhịp của bạn nhạc bạn định chép. Ví dụ như: Slow, Fast …
Nhấn Next tiếp nhé. Ở đây bạn chọn khóa, nhìn cái khóa của bạn mà đối chiếu chọn nhé. Bên trái là thăng, bên phải là giáng.
Next tiếp nhé. Bây giờ xác định một số thứ quan trọng khác cho bản nhạc bạn định chép:

Title: Tên bản nhạc
Composer/Songwriter: tác giả bản nhạc
Copyright: tất nhiên là bản quyền rồi
Other: đây là những giới thiệu thêm về bài hát
Thực ra cái này bạn có thể thêm trong quá trình soạn thảo nhạc cũng được, mình chỉ giới thiệu thế thôi.
Finish để kết thúc bước định dạng khuân nhạc .

** Soạn thảo bản nhạc:
Ở đó có một bản nhạc có định dạng như ta vừa chọn. Bạn biết làm sao mà tên bài hát bị lỗi Font không. Đơn giản vì khi xác định Font chữ cho bản nhạc là VnAristote nhưng ở trên mình lại đánh Title bằng bảng mã Unicode. Bây giờ chỉ việc thay đổi thành bảng mã TCVN3(ABC) rồi nhấn vào sửa lại là OK. Nếu bạn bị như thế thì làm như mình nhé. Ngoài ra muốn sửa bất cứ thành phần nào trên bản nhạc thì chứ di chuột vào sửa giống như trong Word thôi.
Giao diện soạn thảo chính xuất hiện 3 của sổ:
- Playback: cho phép bạn nghe đoạn nhạc bạn vừa soạn thảo.
- Navigator: giao diện thu nhỏ của trang soạn thảo, giống như trong Shop đó
- KeyPad: đây là bảng chính chứa các nốt nhạc


Nào bây giờ chúng ta phân tích cái Keypad để thấy tác dụng của nó nhé.
Ở trên nó sẽ chứa những nốt nhạc mẫu, để viết một nốt nhạc nào đó trên bản nhạc bạn nhấn vào nó di đến khuân nhạc và nhấp vào dòng nhạc thế là nó sẽ ra.
Ở dòng [Only registered and activated users can see links] là phân vùng từng kiểu ký tự nhạc, bạn chú ý là cả các ký tự cho bản nhạc nữa như: dấu lặng, nốt văn hoa .. chứ không phải là chỉ có các nốt nhạc thôi đâu nhé.

Ở dòng [Only registered and activated users can see links] thì lại là cách biểu diễn một nốt nhạc. Ví dụ là quay lên: , quay xuống …..

Vậy là xong cơ bản dòng nốt nhạc rồi, thật ra thì biểu diễn bằng lời nói thì khó thế thôi chứ giao diện làm việc của Si rất trực quan chỉ cần bạn làm việc 1 lần là quen ngay. Chú ý: bạn dùng phím mũi tên lên xuống để chỉnh lên một bậc hay xuống một bậc cho nốt nhạc trong 5 dòng kẻ nhé.

Tiếp theo, để hoàn tất một bản nhạc tất nhiên là không chỉ có nốt nhạc không mà thôi. Còn phải có lời bản nhạc, các ký tực đặc biệt, các dòng kẻ đặc biệt ….Để thêm bất cứ thứ gì bạn chỉ việc nhấn phải chuột vào bản nhạc khi đó nó sẽ cung cấp cho bạn một danh sách


Ở đây bạn chú ý nhé, nó sẽ cung cấp cho ta đầy đủ những công cụ để tạo một khuân nhạc. Thực ra chúng ta chỉ cần khi mà lúc đầu ta chọn một khuân Blank( khuân trắng).
Bây giờ ta đã có khuân dựng sẵn rồi thế nên bỉ chỉ cần chú ý đến tác dụng của một vài thứ trong đó thôi.
- Barline: Nó là những dòng kẻ dọc để tạo từng khung nhạc.
- Start, End Reapeat là bắt đầu và kết thúc một đoạn lặp trong bản nhạc.
- Double là dòng kẻ dọc đôi
- Dashed là dòng kẻ dọc đứt
- Final tất nhiên đây là dòng kẻ kết thúc bản nhạc rồi
Còn mấy cái bên dưới không quan trọng mấy bạn tự nghiên cứu tiếp nhé.
- Clef : đây là khóa cho bản nhạc bạn phải tự chọn thôi …
- Graphic: đây là chèn thêm hình ảnh rồi, lưu ý nó chỉ cho bạn chèn ảnh TIFF thôi nhé …Loại ảnh dành cho văn bản đó.
- HighLight: đánh dấu đoạn nhạc
- Line: thêm những đường thẳng đặc biệt cho bản nhạc

- Symbol là chèn ký tự đặc biệt
- Text: cái này là quan trọng nhất, nó giúp ta chèn chữ vào bản nhạc:
Ví dụ như: Lyricist để viết lời cho bản nhạc; Lyrics line1,2 để viết lời cho bản nhạc có 2 lời, Title tên bản nhạc, Composer người sáng tác ….
Rất nhiều nữa, bạn nghiên cứu tiếp nhé.
Đặc biệt chú ý để chỉnh sửa lại cấu hình bản nhạc bạn nhấn vào HouseType trên thanh Menu nhé.
Vậy là xong phần soạn thảo rồi.


***, Lưu bản nhạc :
Bình thường thì sẽ lưu với dạng mở rộng .sib rồi. Nhưng nếu nhà bạn không có máy in thì sao, chẳng lẽ mang cả cái chương trình này ra hàng cài đặt để mở cái file .sib này ra à. Oh no, lúc này bạn mở thực đơn File chọn Export.
Ở đây có 2 cách thông dụng là Export ra file MIDI để nghe và Graphics để in. Đối với dạng file MIDI thì không nói rồi, nhưng với dạng Graphics thì sẽ hiện ra bảng lựa chọn dạng

Bạn thấy không có rất nhiều dạng ảnh để bạn xuất ra nhưng tất nhiên chúng ta dùng định dạng MS Word (TIFF) rồi.
Với những bản nhạc dài thì không nói nhưng đối với những bản nhạc ngắn thì phải chú ý là nên chọn: Selected System có nghĩa là chỉ xuất ra những vùng được chọn. Tất nhiên trước khi chọn nó bạn phải bôi đen vùng cần trích xuất rồi. Đừng chọn Pages bởi nếu bản nhạc bạn chỉ có nữa trang giấy thôi mà lại xuất cả trang thì sẽ còn rất nhiều dòng nhạc còn thừa trông rất tức mắt

download:

[Only registered and activated users can see links]!download|480dt|250312966|Sibelius.v6.0.0.54-NoPE.part1.rar|209715 ([Only registered and activated users can see links]%21download%7C480dt%7C250312966%7CSibelius.v6.0.0 .54-NoPE.part1.rar%7C209715)

[Only registered and activated users can see links]!download|682tl2|250484231|Sibelius.v6.0.0.54-NoPE.part2.rar|172301 ([Only registered and activated users can see links]%21download%7C682tl2%7C250484231%7CSibelius.v6.0. 0.54-NoPE.part2.rar%7C172301)

Net FrameWork 2.0.rar - MediaFire ([Only registered and activated users can see links])

HungMusic_NT
24-02-2011, 01:27 PM
SIBELIUS 6 (Bản lite)


[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]


Một số tính năng chính:


1. Ideas Hub - Thư viện ý tưởng
Là một tính năng mới cho phép ta lưu giữ, sử dụng các ý tưởng hay motif âm nhạc. Cùng với các ý tưởng của ta, chương trình còn cho ta 2000 ý tưởng sẵn có với nhiều thể loại âm nhạc. Chức năng này đặc biệt hữu ích cho việc giảng dạy và sáng tác âm nhạc.
Khi viết nhạc ta chợt nảy ra các motif hay ý tưởng về giai điệu, tiết tấu, phần đệm, hay vòng hoà thanh... Bây giờ, với công cụ này, thay vì bạn phải suy nghĩ làm gì với nó thì bạn chỉ việc nhấn một phím để lưu giữ vào Idea Hub sau đó sẽ sử dụng lại khi cần vào bất cứ bản nhạc nào. Chương trình sẽ tự động dịch giọng theo giọng của bạn.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links]) [Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])Các ý tưởng này có độ dài bất kỳ, ở bất cứ thể loại nào và có thể bao gồm nhiều nhạc cụ. Khi bạn đã lưu những ý tưởng này lại thì bạn có thể chỉnh sửa đặt tên và sau đó bạn có thể tìm lại một cách dễ dàng. Cửa sổ ý tưởng sẽ cho phép tìm kiếm theo tên gọi, nhạc cụ, hoá biểu, loại nhịp... và bạn có thể xuất ra và chia sẻ cho mọi người.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
2. Hỗ trợ âm thanh:
Sibelius hỗ trợ bộ âm thanh Sibelius Sounds Essentials với hơn 150 tiếng được sưu tập từ các thư viện tiếng đỉnh cao như: Personal Orchestral, Garritan Jazz & Bigband, M-Audio Session... ở các thể loại âm nhạc như thính phòng, Pop, Rock, Jazz....
Bộ âm thanh này được tải bằng phần mềm Kontakt Player 2, đây là phần mềm mới nhất hỗ trợ cải tiến âm thanh. Nó có thể phát rất nhiều nhạc cụ cùng lúc (tuỳ thuộc vào máy tính của bạn), hỗ trợ effect (các hiệu ứng âm thanh).
Các âm thanh này sẽ phát tuỳ theo bản nhạc của bạn, nếu bạn thay đổi các ký hiệu âm nhạc như trường độ, tremolo, nhấn... thì khi nghe các bạn sẽ thấy âm thanh cũng thay đổi theo. Ngoài ra có thể mua thêm những bộ âm thanh khác phục vụ cho nhu cầu của mình.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
3. VST & AudioUnits
VST (ở Windows và Mac) và Audio Units (chỉ ở Mac OS) là những công nghệ về âm thanh, hiệu ứng âm thanh và tiếng ảo chất lượng cao. Hàng loạt các phần mềm nhạc cụ ảo và plugins hiệu ứng âm thanh đã được phát triển và giờ đây Sibelius đã hỗ trợ sử dụng các bộ nhạc cụ ảo này. Vì vậy bạn sẽ không còn bị giới hạn bởi âm thanh của một bộ tiếng nào hết và có thể cài thêm bất cứ âm thanh nào bạn muốn như: EastWest Quantum Leap, Vienna Symphonic.... và tất nhiên bạn có thể dùng các tiếng nhạc cụ ở định dạng Kontakt 2.

4. Panorama
Panorama là cách xem bản nhạc kiểu mới và rõ ràng ở Sibelius. Thay vì xem bản nhạc ở các dòng kẻ và trang giấy thì giờ đây bạn có thể xem ở chế độ trải rộng, do vậy sẽ dễ dàng hơn khi soạn nhạc. Kéo và thả các dòng nhạc ở chế độ này sẽ không ảnh hưởng đến bản nhạc khi in ra, vì vậy bạn chỉ việc nghĩ đến nốt nhạc khi soạn chứ không phải lo gì đến dàn trang và bố trí dòng...

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
5. Làm việc với phân phổ dễ dàng hơn
Tạo các điểm “kiệu” trong phân phổ là việc làm hết sức quan trọng, vì nó sẽ giúp người nhạc công ra vào đúng và dễ dàng hơn khi chơi trong dàn nhạc lớn. Có thể hiểu đây là “kim chỉ nam” cho người nhạc công khi họ cần theo dõi các bè khác trong dàn nhạc. Chỉ đơn giản là copy đoạn nhạc mà bạn muốn xuất hiện ở chỗ kiệu và chọn Paste as Cue. Sibelius sẽ làm tiếp cho bạn. Lúc này dòng nhạc vừa dán vào sẽ xuất hiện với kích cỡ nhỏ, tự động cho vào lớp (voice) thích hợp, dịch giọng tự động..

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Nếu tổng phổ của bạn có nhiều nhạc cụ được chơi bởi một người, ví dụ như Percussion, hay người chơi 2 Saxophone... Bây giờ Sibelius sẽ tự động làmn cho bạn. Chỉ việc cho ký hiệu chuyển vào bất cứ đâu trong bản nhạc Sibelius sẽ thay đổi từ đó trở đi và thay đổi luôn cả tên, khóa, âm thanh, dịch giọng...

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
6. Điều khiển dàn trang hoàn hảo
Chèn trang trắng: Bạn có thể chèn bất cứ trang trắng nào và ở bất cứ đâu chỉ với 2 cú nhấn, sau đó thêm chữ, hình ảnh.. để tạo ra các trang bìa, hay các trang hướng dẫn...
Canh lề khác nhau cho mỗi trang: Bản nhạc của bạn không nhất thiết phải dùng chung một khoảng cách lề nhất định cho tất cả các trang. Bạn có thể tự đặt lề cho mỗi trang chẳng hạn như trang đầu thì co vào nhiều hơn để viết đầy đủ tên nhạc cụ còn các trang sau thì viết tắt cho đỡ chiếm chỗ của nốt nhạc.
House Styles (HT): Đây là chức năng đã có ở Sibelius cũ hơn, để lưu giữ các kiểu cách trình bày (phong cách riêng) của bạn để có thể sử dụng ở nhiều bản nhạc khác nhau. ở phiên bản này khi nhập (import) một HT hay copy từ nhiều bản nhạc khác nhau, Sibelius chỉ thêm các ký hiệu như chữ, dòng, nốt nhạc, ký hiệu phụ.. mà không thay thế các ký hiệu hiện tại nếu chúng khác nhau. Bây giờ có thể chuyển các phong cách giữa các bản nhạc.
Đánh số uyển chuyển: Số trang, số ô nhịp và các ký hiệu phân đoạn khác bây giờ được hỗ trợ tối đa. Với ô nhịp bạn có thể sử dụng các ký tự khác để ghi (chẳng hạn trong phần dạo đầu hay đoạn chen) các ký hiệu như 1a, 1b, 1c... Khi sử dụng dấu quay lại thì số nhịp được hiển thị lần lượt như minh hoạ dưới đây:


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 571x172.[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Sibelius giúp bạn đánh số trang, thay đổi định dạng số trang, giấu số trang... Ví dụ bạn có thể đánh số trang giới thiệu theo dạng i, ii, iii... hay a, b, c,... trong khi các trang nhạc là 1, 2, 3,...
Các ký hiệu luyện tập (Rehearsal marks) được cải thiện, chảng hạn 1A, 2A, 3A... Và bạn có thể giấu đi số ô nhịp ở những nơi có ký hiệu luyện tập để bản nhạc dễ nhìn hơn.

7. Các công cụ mạnh khác.
Font nhạc Reprise
Reprise là font chép nhạc mới nhất của Sibelius. Nó là một tập hợp 9 font được soạn theo phong cách chép tay bổ xung thêm hai hiệu ứng đóng dấu (rubber-stamp) đẻ chép tên bài hoặc dòng chữ lớn. Các biểu tượng và ký tự đặc biệt được thêm vào để giúp ta chép các ký hiệu giống như khi chép tay. Đây là bộ font hay được sử dung trong nhạc Jazz, big band và nhạc Pop.


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x160.<table width="600"><tbody><tr><td class="td1" width="20">[Only registered and activated users can see links]><td class="td2">
</td></tr></tbody></table>[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Tên nốt nhạc Opus
Font chép nhạc mới Opus cho phép bạn viết tên nốt ở trong hình nốt – thật lý tưởng khi bạn viết nhạc cho học sinh mới học nhạc.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Ký hiệu hợp âm
Thêm hai font nữa đẻ chép hợp âm là Opus Chords Sans và Opus Chords Sans Condensed. Hai font này có các ký tự hẹp tương tự như font Helvetica, đồng thời thêm một số ký hiệu khác để chép hợp âm.
Phân tích chức năng
Những người nghiên cứu âm nhạc và sinh viên giờ đây có thể viết các ký hiệu phân tích âm nhạc trong Sibelius với font Opus Function Symbols. Ngoài ra Sibelius cung cấp thêm các ký hiệu âm nhạc hiện đại.
Để lưu lại lời ca vào bản nhạc bạn có thể thêm một cách tự động từ một file văn bản (text). Sibelius giúp bạn chia các từ theo lời ca một cách thích hợp và chuẩn xác (với tiếng Anh)

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Plugins
Các tiện ích nhỏ đi kèm (plugins) ban giờ có thể undo một cách dễ dàng vì vậy bạn không phải thử nữa. Ngôn ngữ ManuScript được sử dụng để viết các plugins bây giờ hỗ trợ chùm ba, các loại hình nốt, thay đổi số ô nhịp, các nốt hoa mỹ, phiên âm lời ca, dãn nhạc cho vừa với thời gian để dùng trong nhạc phim... Với hơn 100 plugins thì Sibelius đã có thêm nhiều sức mạnh.

Ngoài ra còn có những tính năng mới khác!!!
Nếu như Encore thích hợp cho những bài sáng tác tức thời, những bài nhạc riêng lẽ thì Sibelius là một công cụ làm sách nhạc tuyệt hảo. Bởi vì Sibelius mạnh về dàn trang và các tùy chọn cũng rất nhiều so với Encore. Với bộ cài đặt và thư viện sampler khoảng hơn 4GB, Sibelius đáp ứng tất cả các nhu cầu về ký âm, hòa âm phối khí....Chẳng những vậy Sibelius 6 còn có thế mạnh về các định dạng đồ họa và audio. Từ file Sibelius có thể export ra nhiều định dạng khác nhau như PDF, EPS, WAV....

Link MF:

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

Net FrameWork 2.0.rar - MediaFire ([Only registered and activated users can see links])

[Only registered and activated users can see links]
Vì bản full quá nặng, hơn 4GB nên mình chỉ up bản lite cũng với đầy đủ chức năng nhưng sẽ không có thư viện sampler thôi. Hy vọng có ích cho những bạn yêu thích ký âm [Only registered and activated users can see links]

hung nu trang
24-02-2011, 10:38 PM
Sư phụ cứ làm tiếp phát nữa đi.Thích vọc lắm mà ko Biết cài netwok gì đó. Những tác phấm có nốt mà hốt hoài cũng ko ra.Gà về vi tính lắm.

slowsoft
24-02-2011, 11:10 PM
Sư phụ cứ làm tiếp phát nữa đi.Thích vọc lắm mà ko Biết cài netwok gì đó. Những tác phấm có nốt mà hốt hoài cũng ko ra.Gà về vi tính lắm.
NET Framework 2.0 là chương trình chạy nền cho Sibelius, nên cần cài nó trước mới cài sibelius sau đó bạn

nacangmin
10-10-2011, 11:47 AM
SERI NUMBER CD KHÔNG CÓ THÌ LÀM SAO MÀ DÙNG BẠN !!! MỆT MẤY BẠN BOSS QUÁ . cHƠI KHÓ NHAU KHÔNG AH ! cÓ GÌ QUA NICK NACANGMIN CHỈ GIÁO NHÉ !

Lưu Già
10-10-2011, 01:22 PM
SERI NUMBER CD KHÔNG CÓ THÌ LÀM SAO MÀ DÙNG BẠN !!! MỆT MẤY BẠN BOSS QUÁ . cHƠI KHÓ NHAU KHÔNG AH ! cÓ GÌ QUA NICK NACANGMIN CHỈ GIÁO NHÉ !
SB 5 có key trên đó bạn, hic, bạn nhớ tắt phần mềm diệt virut trước khi xả key ko thì nó lượm luôn vì nhầm virut

binhkthp
11-10-2011, 08:47 PM
Bác Hùng_Music cho mình hỏi chút bản Sibelius 6( Litte ) hôm qua mình down về dùng mượt thế mà tới tối nay kích vào icon biểu tượng của Sibelius thì không hiện lên cái j nữa. mọi phần mềm khác trên máy tính mình vẫn dùng bình thường mỗi cái Sibelius này bị lỗi thôi.
Mình dùng win7 đã có tích hợp sẵn Net Frame Work ([Only registered and activated users can see links])
nên khả năng k có Net Frame Work là không sảy ra bác biết chỉ cho mình với nhé
Thanks bác nhiều

Lưu Già
20-04-2012, 06:35 PM
PHần mềm chép nhạc Sibelius 7 .


[Only registered and activated users can see links]


New in Sibelius 7[Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links])Task-oriented user interface

The brand-new Sibelius 7 user interface provides task-focused tabs that lead you through the process of creating a score from start to finish. Every feature has both an icon and a text description—which you can access via a button or a keyboard shortcut—with full contextual help available when you need it.
Read more » ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links])Professional sound library—only in Sibelius

You finesse every detail of your score—you want to hear every nuance during playback. Sibelius 7 includes more than 38 GB of professional content, including a specially recorded symphony orchestra, rock and pop instruments, and much more. This exclusive content is only available in Sibelius 7.
Read more » ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links])Native 64-bit support—only in Sibelius

Today’s 64-bit capable hardware and operating systems provide big speed and memory advantages. Sibelius 7 is the world’s first 64-bit notation software, enabling you to unlock the full power of your 64-bit system—and work more quickly, with more virtual instruments and effects, than ever before.
Read more » ([Only registered and activated users can see links])[Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links])Optimized for single monitor use—only in Sibelius

We understand that many of our customers favor laptops or other single-display systems. That’s why we designed the Sibelius 7 interface to allow you to focus on the music at all times—and easily hide information that you only need to see occasionally.
Read more » ([Only registered and activated users can see links])


Switch to Sibelius from Finale

There’s never been a better time to switch from Finale® to Sibelius. Sibelius now features a step-time note input method that is very similar to Finale software’s Speedy Entry method—right down to using many of the same keystrokes. So if you know how to input notes in Finale, you know Sibelius too. And because today’s workflows include a wide variety of software applications, Sibelius 7 now includes full MusicXML export capability, so you can exchange files with hundreds of other applications, including Finale.
Read more » ([Only registered and activated users can see links])[Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links])Text and typography enhancements

Take advantage of the latest OpenType fonts, including advanced features like ligatures, and employ them in text frames with full DTP-level capabilities. There’s no need to export projects to a separate DTP application—now you can complete many of them within Sibelius 7.
Read more » ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Graphics import and export

Sibelius 7 makes it easy to import graphics in all major formats, then manipulate them to build complex layouts for publishing, creating teaching materials, instructional books, and more. You can export the full score as publication-quality graphics in PDF format, plus individual pages or smaller sections in EPS, PNG, and SVG formats. It’s never been faster or easier to finish the job to the highest standards.
Read more »

([Only registered and activated users can see links])Download: WIN/MAC([Only registered and activated users can see links])[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

H-Music
22-04-2012, 04:08 PM
[Only registered and activated users can see links]

Avid Sibelius v7.1.2 MAC OSX INTEL
DYNAMiCS | April 2012 | 598 MB

Homepage
[Only registered and activated users can see links]

DOWNLOAD Original Scene Release
Extabit | Ul.to | RG | RS

[Only registered and activated users can see links]

DOWNLOAD .DMG Installer
Extabit | Ul.to | RG | RS

[Only registered and activated users can see links]

Lưu Già
19-05-2012, 11:59 PM
Đây là phần Sibelius 7 có Key dành cho Win 7
Các Bạn sau khi tải về và cài đặt thì copy phần Key vào vào ổ cài đặt( ổ C) và nhấp chuột đúp xong là ok.


Link Mediafire: Các bạn gộp File lại nhé!

[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

tlaxhh
22-10-2012, 10:39 AM
[QUOTE=vanluuqt;110174]Đây là phần Sibelius 7 có Key dành cho Win 7
Các Bạn sau khi tải về và cài đặt thì copy phần Key vào vào ổ cài đặt( ổ C) và nhấp chuột đúp xong là ok.

Chân thành cảm ơn đang tìm hoài mà ko thấy đang sử dụng v.6 crack nhưng bị lỗi nhiều quá

Lưu Già
17-11-2012, 01:44 PM
[QUOTE=vanluuqt;110174]Đây là phần Sibelius 7 có Key dành cho Win 7
Các Bạn sau khi tải về và cài đặt thì copy phần Key vào vào ổ cài đặt( ổ C) và nhấp chuột đúp xong là ok.

Chân thành cảm ơn đang tìm hoài mà ko thấy đang sử dụng v.6 crack nhưng bị lỗi nhiều quá

Ổn định nhất vẫn là bản Sibelius 5, nên cài bản này dùng, Nếu xài Win 7 thì cài thêm NET Framework 4.0

thynguyen015
07-01-2013, 04:08 AM
Xin chào các bạn. Mình là thành viên mới.
Mình muốn hỏi cách soạn nhạc bằng cách kết nối đàn vào máy tính trong Sibelius. bạn nào biết chỉ mình với nha.
Cám ơn mọi người.

laobaai
11-03-2013, 08:58 AM
Anh Lưu, sao xóa file sibelius 7 rồi em tải không được.Post lên lại cho em tải về với.Cảm ơn anh Lưu.

Lưu Già
11-03-2013, 09:14 AM
Anh Lưu, sao xóa file sibelius 7 rồi em tải không được.Post lên lại cho em tải về với.Cảm ơn anh Lưu.
Đã có bản cài đặt mới, mình sẻ post lên trong vài ngày tới. Sẻ hướng dẩn cách cài đặt cho bạn! (hiện tại mình bận một số công việc nên chưa up lên được)

tanloc12
11-03-2013, 12:26 PM
Sao down v.5 về rồi mà không có crack bạn ơi?

Lưu Già
15-03-2013, 03:05 PM
Đã update bản Sibelius 7 và cách cài đặt. Các bạn xem bài đầu.
Cách chuyển PDF qua Sibelius7. [Only registered and activated users can see links]

playBackonLine
15-03-2013, 05:49 PM
Nhìn cái list mà ngán. Nhưng hình như bác up lên chưa đủ sao ấy (có 009 nhưng chưa có 010, có 019 nhưng chưa có 018), nên chưa dám down =P~

Lưu Già
15-03-2013, 06:10 PM
Nhìn cái list mà ngán. Nhưng hình như bác up lên chưa đủ sao ấy (có 009 nhưng chưa có 010, có 019 nhưng chưa có 018), nên chưa dám down =P~
Bạn kiểm tra lại nhé! :) Đã up đầy đủ. Bởi nó 3.47G mà Mediafire chỉ up 1 lần 200Mb. Nên....

trungdac
11-04-2013, 12:54 PM
lưu già ơi. link bản 7 bị lỗi rồi. cho bạn xin cái khác đi. hnay lên face mà k thấy bạn bạn lưu già

Lưu Già
11-04-2013, 05:43 PM
lưu già ơi. link bản 7 bị lỗi rồi. cho bạn xin cái khác đi. hnay lên face mà k thấy bạn bạn lưu già
Mới kiểm tra lại mà Trung! vẫn ok đó.. đợi cho nó load xí

manhhungmusic
19-04-2013, 10:15 AM
Sebilius 7 gõ tiếng việt kiễu nào đây Lưu?

Lưu Già
19-04-2013, 12:29 PM
Sebilius 7 gõ tiếng việt kiễu nào đây Lưu?
Cài Unikey và dùng như bình thường thôi...chú ý khi exp ra PDF thì chọn lại pont nhé!

manhhungmusic
20-04-2013, 06:19 PM
Được thôi khỏi hỏi, đánh lời bên word rồi copy qua, bưa luôn

Lưu Già
20-04-2013, 10:43 PM
Được thôi khỏi hỏi, đánh lời bên word rồi copy qua, bưa luôn
Chi trời..heeee.. PC bị gì chú...ở đây tui cài cho hàng trăm máy vẫn bt đó thôi..hihi. Xông Phòng Long PC đi.:))

manhhungmusic
22-04-2013, 04:31 PM
Chắc bị phòng long, chơ máy thì cấu hình ổn mà. Không biết cài vietkey có ko được (chưa thử) bữa trước có bị tình trạng ni :D

Bóng Ma
02-05-2013, 03:46 PM
Có thể cho mình xin bộ sample dân tộc để cài vo nó không ? mình biết ơn rất nhiều !!

Bội Ngọc
05-06-2013, 02:14 PM
phần mềm này mình mình có thể nối midi với đàn và máy tính xong đàn trên piano nhưng nó hiện nốt trên phần mềm đc ko ạ? :D

Lưu Già
05-06-2013, 05:05 PM
phần mềm này mình mình có thể nối midi với đàn và máy tính xong đàn trên piano nhưng nó hiện nốt trên phần mềm đc ko ạ? :D
Được Ngọc ah! nối bàn phím xong chỉ việc chơi là ra note trên Sibelíu nhưng phải chọn tiết tấu cho nó :)

nLinhMus
07-06-2013, 04:13 PM
Bộ phần mềm này hay nhưng hơi nặng, mình chia sẻ thêm cái này cho bạn nào mới tìm hiểu nhé:[*=1]Bộ cài đặt Sibelius 7 dùng thử cho Windows 7: [Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])[*=1]Phần Patch để bẻ khoá dùng vĩnh viễn: [Only registered and activated users can see links]
([Only registered and activated users can see links])

C ([Only registered and activated users can see links])ách bẻ khoá thì cũng đơn giản thôi:
Bạn chạy Avid_Sibelius_7_Generic_Patch.exe, tìm đến tập tin SARILib.dll trong thư mục cài đặt chương trình là được
C:\Program Files\Avid\Sibelius 7
C:\Program Files (x86)\Avid\Sibelius 7

anderson.doan
05-07-2013, 04:58 PM
Sao file rar mình down về bị lỗi khi giải nén. Vả lại nội dung bên trong cũng không giống trong hình nữa?
Sr lỗi do mình.
cảm ơn bác đã chia sẽ. Nhưng phần mềm Photoscore trong bộ cài là bản Lite. Không biết bác có bản ultimate không?

congtinhcdsp
01-09-2013, 01:54 AM
[Only registered and activated users can see links]

Lưu Già
01-09-2013, 06:49 PM
[Only registered and activated users can see links]
Bạn tắt phần mềm diệt Virut trước khi giải nén nhé!

congtinhcdsp
03-09-2013, 12:10 AM
Phần mêm diệt Virut đã tắt rồi khi giả nén cũng hỏng thấy cái chi hết.........híc.....Please..Help Me

lth_vltk
05-09-2013, 05:15 PM
Không có file 17 sao nối file đây bác

Lưu Già
05-09-2013, 06:56 PM
Không có file 17 sao nối file đây bác
Bạn kiểm tra lại. CÓ đó bạn!

lth_vltk
05-09-2013, 07:15 PM
Bạn kiểm tra lại. CÓ đó bạn!

Bác hướng dẫn dùm em sửa cái dấu liên 3 trong PhotoScore Ultimate

Lưu Già
19-10-2013, 11:15 AM
Phần mêm diệt Virut đã tắt rồi khi giả nén cũng hỏng thấy cái chi hết.........híc.....Please..Help Me
Key Sibelius 5......NHỚ TẮT PHẦN MỀM DIỆT VIRUT!

[Only registered and activated users can see links]


Bác hướng dẫn dùm em sửa cái dấu liên 3 trong PhotoScore Ultimate
Qua Sibelius 7 và chép lại :)...cái PhotoScore hên xui bạn à. Nếu bản PDF rỏ ràng thì nó nhận rất ok.

dokim
05-11-2013, 02:57 PM
Mình đang tìm sách dạy cách sử dụng Sibelius 7, các bạn có biết quyển nào hay và bán ở đâu xin chỉ dùm nhé?
Cám Ơn nhiếu

miaghim
16-11-2013, 01:30 PM
hic ..!! em dl mãi mà ko được, mediafire báo bandwidth của bác hết roài

Black Rainbow
08-12-2013, 07:30 PM
bạn vanluuqt làm ơn up lại keygen cho Sibelius 5 đi, link trên bị die rồi :(

Lưu Già
09-12-2013, 12:21 PM
bạn vanluuqt làm ơn up lại keygen cho Sibelius 5 đi, link trên bị die rồi :(

Đã kiểm tra, vẫn còn dùng tốt bạn àh!

Lưu Già
09-12-2013, 12:25 PM
hic ..!! em dl mãi mà ko được, mediafire báo bandwidth của bác hết roài
Vẫn xài tốt bạn àh. mới kiemr tra lại.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

trieu_key
09-12-2013, 12:39 PM
Vẫn xài tốt bạn àh. mới kiemr tra lại.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Crack bị lỗi link rồi anh Lưu ơi!

Black Rainbow
09-12-2013, 06:18 PM
tải setup về được nhưng crack ko tải được bạn ơi :(

Lưu Già
09-12-2013, 11:12 PM
Crack bị lỗi link rồi anh Lưu ơi!

Đã up lại, mọi người lên trang đầu tải key nhé! cảm ơn đã phản hồi.

[Only registered and activated users can see links]

tinhthai
10-12-2013, 07:33 PM
Tai cai do ve lam gi vay anh

Black Rainbow
10-12-2013, 10:14 PM
Mình vẫn ko tải được bạn ơi, MF báo "File Blocked for Violation" :(

Lưu Già
10-12-2013, 10:24 PM
Mình vẫn ko tải được bạn ơi, MF báo "File Blocked for Violation" :(


OK, bạn qua đây nhé! tạm biệt mediafire qua 4Share...heeeee
[Only registered and activated users can see links]

tinhthai
11-12-2013, 10:47 AM
anh lưu ơi ,giờ muốn chép phần solo môt khuông nhạc sau đó chép phần điệp khúc có hai bè hai khuông nhạc trong sibilius 7 thi làm sao . tức là lần đầu chép một khuông sau đó có hai bè mình muốn thêm một khuông nửa thì làm sao . với lại em muốn hỏi làm sao để chọn size khi lưu thành đuôi pdf...,và sai mấy là thích hợp nhất , rồi chọn phông chử ở đâu và chọn phông chử nào ,rồi muốn chép bản piano mà nốt nhạc nó chạy từ khoá fa lên khoá sol mà có gạch nối các nốt nhạc từ khoá fa lên khoá sol luôn anh , anh giup em ti nha.
.

Lưu Già
11-12-2013, 10:53 AM
anh lưu ơi ,giờ muốn chép phần solo môt khuông nhạc sau đó chép phần điệp khúc có hai bè hai khuông nhạc trong sibilius 7 thi làm sao . tức là lần đầu chép một khuông sau đó có hai bè mình muốn thêm một khuông nửa thì làm sao . với lại em muốn hỏi làm sao để chọn size khi lưu thành đuôi pdf...,và sai mấy là thích hợp nhất , rồi chọn phông chử ở đâu và chọn phông chử nào ,rồi muốn chép bản piano mà nốt nhạc nó chạy từ khoá fa lên khoá sol mà có gạch nối các nốt nhạc từ khoá fa lên khoá sol luôn anh , anh giup em ti nha.
.
Hiện tại bạn đang dùng sibeliusb sao nhiêu? ( 5 hay 7)

tinhthai
11-12-2013, 10:59 AM
em đang dùng sibilius 7

Lưu Già
11-12-2013, 11:21 AM
em đang dùng sibilius 7
OK bạn.
* Với sibelius 7 thì bạn vào Home bạn vào Ossia staff rồi chọn dòng trên hoặc dưới mà bạn muốn thêm.
Với sibelius 5 thì bạn chọn ô nhạc muốn thêm, nhấn chuột phải chọn other – ossia staff – ossia below hoặc above.
* Muốn thêm ô nhạc thì chọn ô nhạc muốn thêm nhấn Alt + B (chọn số ô nhạc muốn thêm)
* Muốn chọn size, lề, kích thước chênh lệnh....thì nhấn Ctrl + D (Staff Size) mình thường chọn Size 6.5 (tùy vào số lượng nhạc cụ), trong phần này ta chọn khổ (page Size) A4 luôn nhé! xuất ra PDF là ok nhất khi in A4.
* Pont chử: Sibelius 7 thì vào Text (thanh menu) rồi chọn pont ( nên chọn times new roman để xuất ra PDF ko bị lỗi)
Sibelius 5 thì Ctrl + Alt + P rồi chọn text

tinhthai
11-12-2013, 11:29 AM
em cám ơn nhiều nha . uh để em làm xem thử

Lưu Già
11-12-2013, 11:30 AM
em cám ơn nhiều nha . uh để em làm xem thử
Ở Huế thì đang học ở đâu? hay làm gì? cần thì allo. Tui ở Huế đây.

Black Rainbow
11-12-2013, 09:26 PM
Cảm ơn bạn nhiều :D

tinhthai
12-12-2013, 01:55 AM
e cung dang hoc o hue nek

- - - Updated - - -

nhin anh nghe quen quen hinh nhu anh day o truong hoc vien am nhac hue phai khong .e hoc su pham 3 nak

Lưu Già
12-12-2013, 11:55 AM
e cung dang hoc o hue nek

- - - Updated - - -

nhin anh nghe quen quen hinh nhu anh day o truong hoc vien am nhac hue phai khong .e hoc su pham 3 nak
Chính xác chú, nhớ viết bài có dấu nhé!

tinhthai
12-12-2013, 08:34 PM
uh hihi
em cam ơn nhiều nha hihi

tinhthai
14-12-2013, 11:38 AM
nhưng anh lưu ơi thêm được nhưng nó nhỏ hơn dòng kẻ chính , vậy làm thế nào để cho nó cân bằng được.

Lưu Già
20-12-2013, 04:02 PM
Tình hình là mình đang soạn hướng dẫn Sibelius, khi nòa xong sẻ up lên cho anh em!

NQEEN
20-12-2013, 10:13 PM
Hello dien dan!

nguyenthang1819
30-05-2014, 09:18 PM
cho mình hỏi là phần mềm này khi viết chữ có viết được dấu không bạn.hiện tại mình sài phần mềm guitar pro.

chilachoithoi
30-05-2014, 10:27 PM
Viết được chữ viết có dấu chứ, phần mềm này hay đấy bạn.

Y.thanh hiếu
30-11-2014, 04:24 PM
Tình hình là mình đang soạn hướng dẫn Sibelius, khi nòa xong sẻ up lên cho anh em!

Bác Lưu ơi đã có bản hướng dẫn sử dụng Sibiliut 7 chưa ạ. Cho em xin.
Chân thành cám ơn Bác.

Lưu Già
02-12-2014, 11:48 AM
Bác Lưu ơi đã có bản hướng dẫn sử dụng Sibiliut 7 chưa ạ. Cho em xin.
Chân thành cám ơn Bác.
Đã có hướng dẫn sibe 5 trên diễn đàn rồi bạn, mọi thao tác và phím tắt giống nhau

Oldbigbang
22-01-2015, 01:35 AM
Thưa các bác, nhà em dùng MACOS, vẫn dùng ổn Sibelius 6.
Dạo này em muốn scan PDF sang nên cần cái Photoscore mà bác Lưu Già hướng dẫn là có trong bản 7.
Nhờ bác giúp em bản Sibelius 7 for MAC được ko ạ, nếu ko chắc phải cài Windows để chạy cái này quá :((
Em cám ơn các bác trước ạ !!!

christphoter9x
26-01-2015, 04:24 PM
[Only registered and activated users can see links]

Avid Sibelius v7.1.2 MAC OSX INTEL
DYNAMiCS | April 2012 | 598 MB

Homepage
[Only registered and activated users can see links]

DOWNLOAD Original Scene Release
Extabit | Ul.to | RG | RS

[Only registered and activated users can see links]

DOWNLOAD .DMG Installer
Extabit | Ul.to | RG | RS

[Only registered and activated users can see links]Bản này có key không pro .

Mr.Cello
27-01-2015, 12:16 AM
Lưu già ơi cho mình xin link bản cho Mac với.
Thanks bạn nhiều :)

hanhte
19-02-2015, 11:04 PM
Thưa các bác, nhà em dùng MACOS, vẫn dùng ổn Sibelius 6.
Dạo này em muốn scan PDF sang nên cần cái Photoscore mà bác Lưu Già hướng dẫn là có trong bản 7.
Nhờ bác giúp em bản Sibelius 7 for MAC được ko ạ, nếu ko chắc phải cài Windows để chạy cái này quá :((
Em cám ơn các bác trước ạ !!!
Thím xài thử thằng này xem sao bản 6.1 nhé [Only registered and activated users can see links] itle=[kickass.to]photoscore.6.1.ultimate.windows.mac

Cường guitarist
01-03-2015, 09:31 AM
Bác Lưu Già ơi, các file Sibelius 5 và 6 đều bị lỗi rồi, bác có thể cho nguồn khác không ?
Nếu bác ở Hà nội thì cho tôi xin địa chỉ và số điện thoại tốii đến copy thỉ tiện quá.
cám ơn bác nhiều !

vu4minh
01-03-2015, 05:49 PM
[Only registered and activated users can see links]

Lưu Già
01-03-2015, 10:44 PM
[Only registered and activated users can see links]
Face là Lưu già đó bạn! rảnh caphe nhé :)

Cường guitarist
04-03-2015, 07:02 PM
Bạn mình đã gửi cho mình bản Sibelius 5, mình share lên đây cho ai có nhu cầu nhé:
[Only registered and activated users can see links]

Lưu Già
04-03-2015, 11:49 PM
Bạn mình đã gửi cho mình bản Sibelius 5, mình share lên đây cho ai có nhu cầu nhé:
[Only registered and activated users can see links]
Thank bạn, mình đã đính lên bài đầu. Thuận tiện cho anh em theo dõi :)

xduoc
01-06-2015, 03:37 PM
Anh Lưu Già hay ai có thể cho tôi xin file Sibelius7SoundsInstaller.exe được không? Tôi cài Sound thì bị báo lỗi, không sao cài được! Xin cám ơn!

mandymua
11-06-2015, 08:57 PM
E dùng Mac thì nên cài bản 5 hay 6 hay 7 các bác ? Và bản nào có crack + ít lỗi nhất. Cám ơn các bác nhiều.

Lưu Già
12-06-2015, 10:17 PM
E dùng Mac thì nên cài bản 5 hay 6 hay 7 các bác ? Và bản nào có crack + ít lỗi nhất. Cám ơn các bác nhiều.
Bản 7 dành cho MAC đó bạn, cài và sdung nhé!KB!

mandymua
14-06-2015, 08:52 PM
Cám ơn bác Lưu Già nhiều. Mình đang down rồi đây.

TBKPIANIST
16-06-2015, 11:31 AM
Mình cài Sibelius 7 2 lần rồi, lần trước là win 7, lần là win 8, cả 2 lần đều 0 cài Sound được, mở lên để cài, win có hỏi là có cho phép cài 0, cho phép rồi thì chuột nó "quay quay" chút rồi chẳng lên cái gì cả. Bạn nào giúp mình với1

tuandrum72
23-06-2015, 04:37 PM
[Only registered and activated users can see links] gui cho ai can

tsphanthanhson
24-06-2015, 05:59 PM
Không có Part 17 sao nối được đây bác Lưu ơi?

H-Music
17-02-2016, 09:03 PM
[Only registered and activated users can see links]


What’s new in Avid Sibelius 8:


Add and edit notes quickly and easily
Add notes, reminders, and comments
More easier access than ever
Navigate and edit scores easier
New and improved ribbon and icons
New and improved user interface
Scan and transcribe music with ease
Support for high-resolution display
Support multi-touch gestures, and more.Screenshots: [Only registered and activated users can see links]
Minimum Requirements:


Windows 7/8/8.1/10 (64-bit)
Multi-core processor
1 GB RAM
1 GB disk space


Download links:

Avid Sibelius 8 Full Crack
Openload ([Only registered and activated users can see links]); UsersCloud ([Only registered and activated users can see links]); TusFiles ([Only registered and activated users can see links]); Nornar ([Only registered and activated users can see links]); Uptobox ([Only registered and activated users can see links]); Uppit ([Only registered and activated users can see links])

How to install?:


Extract all archive parts#
#You will do it twice
Disconnect from internet (recommended)
Complete Sibelius 8 installation
Don’t run Sibelius or exit if running
For temporary disable your Anti virus
Run as admin the patch and apply
Now you can download contents


Pass: [Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

tan_bich
11-03-2016, 08:14 PM
Đây là phần mềm chép nhạc được đánh giá là tốt nhất hiện nay...
Hiện nay đã có phiên bản 6.0.1.5 Nhưng mình giới thiệu phiên bản 5.0.
Nếu ai chưa có thì có thể Dow về xài.
Trong phần này có đủ Microsoft .NET Framework 2.0 và Crack
Đầu tiên phải cài NET Framework 2.0 (XP) Hoặc NET Framework 4.0 (Win 7) rồi mới cài Sibelius 5.0
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]

Key Sibelius 5......NHỚ TẮT PHẦN MỀM DIỆT VIRUT!

[Only registered and activated users can see links]Hướng dẫn chuyển PDF sang Sibelius7 [Only registered and activated users can see links]
Sibelius 7 (new) (Các bạn chú ý đây là bản cài trên Win7 trở lên).
Hướng dẫn cách cài đặt.
1. Các bạn cài theo thứ tự như trong ảnh.

[Only registered and activated users can see links]Sau khi cài xong, vào phần Crac coppy dán vào đường dẫn C:\Program Files\Avid\Sibelius 7

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]Bây giờ các bạn nhấn Patch 2 lần và chọn SARILib.dll và open.

[Only registered and activated users can see links]
Dow ở đây! (nhớ dùng phần mềm ghép các file lại nhé! Dung lượng 3.47GB.

[Only registered and activated users can see links] dd5jbt287d6tsc,5dibmrj0z089348,pyt1tdc4lvyigkg,zzv 8p335d2g83x1,v4pk7vzqf8pj3f8,653vvef9unjvd38,h5cvv 5r8tipirp6,pq623xvd0wlj5r6,xpcqwbz4ox11mrf,4j1a1dh dif359km,x9box0at6bnzrx1,3r7r0i1g5lx6inw,n1kb8urub 449wpx,b4vh1bpi6utt6x1,1txwei666as0nhh,6bsead4scme 3ukp
([Only registered and activated users can see links] yt1tdc4lvyigkg,5dibmrj0z089348,7dd5jbt287d6tsc,653 vvef9unjvd38,zzv8p335d2g83x1,v4pk7vzqf8pj3f8,pq623 xvd0wlj5r6,xpcqwbz4ox11mrf,4j1a1dhdif359km,x9box0a t6bnzrx1,3r7r0i1g5lx6inw,n1kb8urub449wpx,b4vh1bpi6 utt6x1,6bsead4scme3ukp)

Link chết rrồi bác ơi. ! sebelius 7 ấy

hayashi
21-04-2016, 10:03 PM
anh ơi, cho em hỏi, vào mục symbols, nhiều ký hiệu nó ko hiện ra. em tìm font cài mà không ra? anh hướng dẫn giúp em ạ. Em cám ơn anh

caoxanh88
03-10-2016, 09:50 PM
đấTớ đang muốn tìm phần mềm soạn nhạc mà khi mở lên nó tô màu chữ theo từng nốt(khi đọc đồ rê mi :đọc đến nốt nào nó tự tô màu nốt đó) cái này dùng cho tập đọc nhạc rất tiện.Bạn nào có chia sẻ cùng anh em với nhé!.

lantistk
15-10-2016, 11:29 AM
đấTớ đang muốn tìm phần mềm soạn nhạc mà khi mở lên nó tô màu chữ theo từng nốt(khi đọc đồ rê mi :đọc đến nốt nào nó tự tô màu nốt đó) cái này dùng cho tập đọc nhạc rất tiện.Bạn nào có chia sẻ cùng anh em với nhé!.

phần mềm h chưa thông minh đến đó đâu mà nếu có nó cũng sử dụng Eng, phát âm ko chuẩn nó ko nhận diện

caoxanh88
16-04-2017, 08:50 AM
Tớ đã thấy một số bài Tập đọc nhạc chạy đc như vậy rồi mà nhưng tớ hỏi người poss lên chẳng thấy trả lời ,mà tìm mãi chẳng thấy nên mới hỏi anh em xem ai có và biết thì cùng chia sẻ để anh em cùng tham khảo .

kiskis79
04-05-2018, 05:12 PM
Nhờ A Lưu chỉ giùm Phần click metrome Trong Sibelius 5 Hoặc ban 8 ..Và phần sound của V 5 làm thế nào ra tiếng sound của sibelius 5 Thank A Lưu