Tình hình là đang cần mua đàn để phục vụ việc học và làm anh chị em có hai loại đàn trên thì alo cho em , em ở thành phố Hồ Chí Minh . Sđt 01283693500 xin cảm ơn !