Mình muốn căn chỉnh tiếng cho đàn S710 nhưng mà mình không biết các bước làm như thế nào. Các bạn có thể chỉ mình được không.